Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tneħħija legali tal-minuri - Finlandja

1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

It-tuturi tal-minuri u t-teħid ta’ deċiżjonijiet dwar il-minuri huma rregolati bl-Att dwar il-Kustodja tal-Minuri u d-Dritt ta' Aċċess (laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta) (361/1983).

Jekk ġenitur wieħed biss għandu l-kustodja, dak il-ġenitur jiddeċiedi dwar kwistjonijiet relatati mal-minuri, inkluż fejn igħix dak il-minuri, u jista’ għalhekk essenzjalment jieħu lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor.

Jekk il-ġenituri għandhom il-kustodja konġunta tal-minuri, huma responsabbli konġuntament għall-obbligi inerenti tal-kustodja u għat-teħid flimkien ta’ deċiżjonijiet dwar il-minuri.

Jekk il-ġenituri għandhom il-kustodja konġunta tal-minuri, il-qorti tista’ tiddeċiedi dwar id-distribuzzjoni tar-responsabbiltajiet bejniethom. Fi kliem ieħor, hija tista’ tagħti deċiżjoni dwar l-għoti tas-setgħa ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet f’relazzjoni mal-obbligi speċifiċi tal-kustodja lil ġenitur wieħed biss. Il-qorti tista’ tordna fid-deċiżjoni ta’ kustodja li wieħed mill-ġenituri biss jista’ jiddeċiedi fejn imur igħix il-minuri.

Jekk il-qorti tkun ordnat fid-deċiżjoni tagħha li tutur wieħed biss jista’ jeżerċita s-setgħa fejn imur igħix il-minuri, dak it-tutur jista’ jieħu dak il-minuri fi Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor.

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

Jekk il-ġenituri għandhom kustodja konġunta tal-minuri, ebda ġenitur ma jista’ essenzjalment jieħu l-minuri f’dak l-Istat mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor.

Ara r-risposta għad-domanda preċedenti.

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Jekk ġenitur wieħed ma jagħtix il-kunsens tiegħu sabiex il-minuri jittieħed fi Stat ieħor, il-kwistjoni tista’ tinġieb quddiem il-qorti għal deċiżjoni.

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Mhemm ebda regola speċjali fil-Finlandja dwar trasferiment temporanju, pereż. għal vaganzi, u mhemm ebda formularju li jiġi użat biex jingħata l-kunsens.

Deċiżjoni mill-qorti dwar id-dritt ta' aċċess lill-minuri tista’ ikollha fiha provvedimenti dwar jekk ġenitur jistax jivvjaġġa barra mill-pajjiż matul it-tali aċċess.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

L-aħħar aġġornament: 01/06/2020