Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Medjazzjoni - L-Irlanda ta’ fuq


SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Renju Unit L-Irlanda ta’ fuq

Medjazzjoni


L-Artikolu 10 – Informazzjoni dwar il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti

L-Artikolu 10 – Informazzjoni dwar il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti

Jekk tixtieq teżegwixxi l-kontenut ta' ftehim ta' medjazzjoni fl-Irlanda ta' Fuq, għandek tressaq rikors biex tagħmel dan skont il-proċeduri kif stabbilit:

• Jekk għadek ma tajtx bidu għal proċedimenti fil-qorti, għandek tressaq rikors biex il-ftehim ta' medjazzjoni jsir eżekutorju jew fil-Qorti Superjuri (High Court) jew f'xi waħda mill-qrati l-oħra (ara l-indirizz tal-internet provdut).

• Madanakollu, jekk diġà għandek proċedimenti pendenti quddiem qorti fl-Irlanda ta' Fuq, għandek tressaq rikors biex il-ftehim ta' medjazzjoni jsir eżekutorju fil-qorti fejn il-każ tiegħek huwa diġà skedat biex jinstema'.

Lista tal-qrati tinsab fis-servizz Qrati u Tribunali


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 25/02/2019