Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Közvetítés a tagállamokban - Németország

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?

Ahelyett, hogy bírósághoz fordulna, miért nem próbálsz vitát rendezni a közvetítés révén? Ez egy alternatív vitarendezési (AVR) intézkedés, amelynek keretében a közvetítő segítséget nyújt a vitában részt vevő személyeknek a megállapodás elérésében. Németországban a hatóságok és a jogi szakemberek egyaránt tisztában vannak a közvetítés előnyeivel.


Kapcsolatfelvétel

Számos szervezet kínál közvetítői szolgáltatásokat. Néhány nagyobb szervezet nem teljes körű felsorolása az alábbiakban olvasható:

Ezek a szövetségek olyan feleket támogatnak, akik közvetítőt kívánnak igénybe venni annak érdekében, hogy megfelelő közvetítőt találjanak.

Mely területeken lehet befogadható és/vagy különösen közös a közvetítés?

Általánosságban elmondható, hogy amennyiben nincs formális jogi követelmény arra nézve, hogy egy adott jogvitával vagy kérdéssel bíróság előtt kell foglalkozni, a közvetítés mindig engedélyezett. A legáltalánosabb közvetítési területek a családjog, az öröklési jog és a kereskedelmi jog.

Vannak-e külön szabályok e téren?

2012. július 26-én Németországban lépett hatályba a közvetítésről szóló törvény (Mediationsgesetz), a közvetítés előmozdításáról szóló törvény 1. cikk (Bundesgesetzblatt I., 1577. o., közzétéve: bundesgesetzblatt I.,. o.). Ez volt az első olyan jogszabály, amely formálisan szabályozta a közvetítési szolgáltatásokat Németországban. A törvény a közvetítésről szóló európai irányelvet is ülteti át a német jogba (a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól szóló, 2008. május 21-i 2008/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, közzétéve: HL L 136., 2008.5.24., 3. o.). A német közvetítésről szóló törvény hatálya meghaladja az európai irányelv követelményeit, Az irányelv csak a határokon átnyúló polgári és kereskedelmi vitákra vonatkozik. A közvetítésről szóló törvény azonban valamennyi Németországban végzett közvetítésre vonatkozik, függetlenül a jogvita természetétől és a felek tartózkodási helyétől.

A német közvetítésről szóló törvény csak alapvető elveket állapít meg. A közvetítők és a felek számára széles körű mozgásteret kell biztosítani a közvetítés során. A törvény kezdetben meghatározza a „közvetítés” és a „közvetítő” fogalmát, és különbséget tesz a közvetítés és a vitarendezés egyéb formái között. A törvény értelmében a közvetítés olyan strukturált folyamat, amelynek keretében a részt vevő felek önkéntesen és autonóm módon, egy vagy több közvetítő segítségével próbálják rendezni a vitarendezést. A közvetítők a döntéshozatali hatáskör nélküli, független és pártatlan személyek, akik a közvetítői eljáráson keresztül irányítják az érintett feleket. A törvény szándékosan nem hoz létre egy pontos magatartási kódexet a közvetítői eljárásra vonatkozóan. Ugyanakkor számos közzétételi kötelezettséget és korlátozást ír elő a közvetítői szakma függetlenségének és pártatlanságának védelme érdekében. Ezenfelül a jogszabályok formálisan arra kötelezik a közvetítőket, hogy szigorúan tartsák fenn az ügyfelek bizalmas jellegét.

A törvény elősegíti a viták kölcsönös rendezését azáltal, hogy a hivatalos eljárási szabályzatokban (pl. a polgári perrendtartás, a Zivilprozessordnung) számos különböző ösztönzőt tartalmaz. Innentől kezdve például, amikor a felek polgári jogi keresetet nyújtanak be, meg kell mondaniuk, hogy az ügyet már a bíróságon kívüli intézkedések – például közvetítés – révén igyekeztek megoldani, és hogy vannak-e konkrét okok arra, hogy ezt ne vegyék figyelembe. A bíróság továbbá azt is javasolhatja, hogy a felek a konfliktust közvetítés vagy más peren kívüli egyezség útján rendezzék; ha a felek elutasítják e lehetőség alkalmazását, a bíróság az eljárás felfüggesztése mellett dönthet. A közvetítésre vonatkozó költségmentesség jelenleg nincs előirányozva. A bíróság a Pp. 278. § (5) bekezdése alapján a tárgyalásokat és a további minőségi vizsgálatokat a felek elé utalhatja az e célból kinevezett és a határozat meghozatalára fel nem hatalmazott bíró részére. A Güter-író a konfliktusmegoldás valamennyi módszerét használhatja, beleértve a közvetítést is.

2017. július 20-i jelentésében a szövetségi kormány eleget tett annak a jogi kötelezettségének, hogy a törvény hatásairól szóló törvény hatálybalépését követően öt évvel jelentést tegyen a Bundestagban. A jelentés a következő internetcímen A link új ablakot nyit meg érhető el. Ez azt mutatja, hogy a közvetítést Németországban még nem használják a konfliktusrendezés alternatív eszközeként, amennyiben az kívánatos lenne. A jelentés nem tartalmaz azonnali jogalkotási intézkedéseket. A jelentés megállapításai alapján azonban a szövetségi kormány meg fogja vizsgálni, hogyan valósítható meg jobban a közvetítésről szóló törvény célja a közvetítés előmozdítása.

Tájékoztatás és képzés

Az általános információk beszerezhetők a Szövetségi Igazságügyi ésA link új ablakot nyit meg Fogyasztóvédelmi Minisztérium honlapjáról (http://www.bmjv.de/).

Nincs olyan jogszabály, amely meghatározná a közvetítő szakmai profilját. Hasonlóképpen, a szakmához való hozzáférés nem korlátozott. A közvetítők maguk felelősek annak biztosításáért, hogy megfelelő ismeretekkel és tapasztalattal rendelkezzenek (megfelelő képzés és továbbképző tanfolyamok révén), hogy a felek megbízható iránymutatást kapjanak a közvetítői eljárás során. A német jog általános tudást, kompetenciákat és eljárásokat állapít meg, amelyeket megfelelő előzetes képzéssel kell fedezni. Az e kritériumoknak megfelelő személyek közvetítői szerepet tölthetnek be. Nincs meghatározott alsó korhatár, és nem követelmény például, hogy a közvetítő egy egyetemi szintű tanulmányokat folytathasson.

A Szövetségi Igazságügyi és Fogyasztóvédelmi Minisztérium az engedélyt a „minősített közvetítők képzéséről szóló rendelet” formájában engedélyezte, és részletesebb szabályokat állapított meg a tanúsított közvetítő képzésére, valamint a tanúsított közvetítő képzésére, valamint a képzési intézményekre vonatkozó követelményekre vonatkozóan.

Egyelőre nem terveznek hivatalos kezdeményezést.

A közvetítői képzést jelenleg egyesületek, szervezetek, egyetemek, vállalatok és egyének biztosítják.

Mennyibe kerül a közvetítés?

A közvetítés díja létezik. A befizetésről a magánközvetítő és az érintett felek állapodnak meg.

Nem létezik jogszabály a közvetítés díjaira vonatkozóan, és nem állnak rendelkezésre statisztikák a költségekről sem. Reálisan feltételezhető, hogy az óradíjak körülbelül 80 EUR-tól 250 EUR-ig terjedhetnek.

Végrehajtható-e a közvetítés eredményeképpen létrejött megállapodás?

A közvetítési megállapodás főszabály szerint végrehajtható ügyvéd vagy közjegyző közreműködésével (közjegyzői okiratként § § 796–796c. § § (a) – (c) bekezdés, a polgári perrendtartásról szóló törvény 794. cikk (1) bekezdés (5) pontja).

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megFederal Association for Family Mediation (Szövetségi Családjogi Közvet@@

A link új ablakot nyit megBundesverband Mediation e.V. (Bundesverband Mediation e.V., Mediation Association of Mediation

A link új ablakot nyit megA Bundesverband mediációs tevékenysége a gazdaságban és a munka világában

A link új ablakot nyit megCentrale für Mediation GmbH & Co.KG

A link új ablakot nyit megNémet Ügyvédi Kamara


Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Utolsó frissítés: 30/08/2019