Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializirana sodišča - Italija

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?

Ta razdelek vsebuje informacije o organizaciji specializiranih sodišč v Italiji.


Posebna pristojnost – uvod

Italijansko pravosodje se upravlja v imenu italijanskega prebivalstva in sodnikov iz ustavnih razlogov. V skladu s členom 102 italijanske ustave sodno funkcijo opravljajo redni sodniki, ustanovljeni in urejeni s predpisi o pravosodnem sistemu: to pomeni, da posebnih sodnikov ali posebnih sodnikov (razen tistih, ki so izrecno določeni) ni mogoče vzpostaviti. Ustanovijo se lahko le v rednih senatih, specializiranih za določene zadeve, vključno z udeležbo ustreznih državljanov, ki niso stranke v sodstvu. Vendar pa Ustava določa primere pravosodnih organov, ki niso del pravosodnega sistema (rednega sodstva).

Specializirana sodišča

Italijanska pristojnost se zavrne, kar zadeva civilnopravne zadeve (v širšem smislu), „redna“ pravosodje in „upravna“ sodišča. Upravna sodišča so pristojna za varovanje javne uprave zakonitih interesov in zlasti za zadeve, določene z zakonom, tudi za pravice posameznikov: upravna sodišča so deželno upravno sodišče (TAR), ki je na prvi stopnji, in državni svet (ki je pritožbeno sodišče). Redna sodišča so pristojna za zadeve, ki se nanašajo na „subjektivne pravice“; upravna pristojnost je pristojna za zadeve, ki se nanašajo na „zakonite interese“. Zakon o upravnem pravosodju, ki vključuje tudi predpostavke o pristojnosti, je v zakonodajnem odloku št. 104 iz leta 2010. Povezava se odpre v novem oknuZakon o upravni pravičnosti (G.A.) je brezplačno na voljo v angleščini, francoščini in nemščini.

Dodatno sodišče je pristojno za računovodstvo: Računsko sodišče je pristojno za zadeve javnega računovodstva in druge zadeve, določene z zakonom. Zakon o računovodstvu je v zakonodajnem odloku št. 174 iz leta 2016.

V Italiji obstaja tudi davčna pristojnost, katere postopkovna pravila so določena v zakonodajnem odloku št. 546 iz leta 1992. Davčno pristojnost izvajajo provincialne davčne komisije (sodišča prve stopnje) in regionalne davčne komisije (pritožbena sodišča). Vsi spori v zvezi z davki vseh vrst in vrst, v katerem koli navedenem primeru, vključno z regionalnimi, provincialnimi in občinskimi pristojbinami ter prispevki za nacionalno zdravstveno službo, poddelovna mesta in dodatne, ustrezne kazni in vse druge dajatve, ter vsi drugi stroški, spadajo v davčno jurisdikcijo.

Zoper sodbe, ki jih izdajo posebna sodišča, je vedno mogoče vložiti pritožbo na kasacijsko sodišče (člen 111 ustave).

Zadnja sprememba: 01/02/2018


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 18/10/2019