Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Qrati speċjalizzati - Svezja

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Isvediż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

 

Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Din it-taqsima tipprovdik b’informazzjoni dwar l-organizzazzjoni tal-qrati speċjalizzati fl-Iżvezja,


Qrati speċjalizzati

Ġew stabbiliti xi qrati u tribunali speċjali sabiex jisimgħu kawżi u kwistjonijiet speċifiċi:

  • Il-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaQorti tax-Xogħol tisma’ tilwim tax-xogħol. It-tilwmin tax-xogħol huwa tilwim fil-qafas tar-relazzjonijiet bejn min jimpjega u l-impjegati. Il-Qorti tax-Xogħol normalment hija l-ewwel u l-unika istanza kompetenti fit-tilwim tax-xogħol. Madankollu, xi tilwim tax-xogħol jinstema’ l-ewwel f’qorti distrettwali, u wara dan jista’ jsir appell quddiem il-Qorti tax-Xogħol bħala l-qorti tat-tieni u l-aħħar istanza.
  • Il-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaQorti tas-Suq tisma’, fost l-oħrajn, tilwim taħt l-Att dwar il-Kompetizzjoni u l-Att dwar il-Prattika ta’ Kummerċjalizzazzjoni
  • Il-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaQorti tal-Appelli dwar il-Privattivi tisma’ appelli kontra d-deċiżjonijiet tal-Uffiċċju tal-Privattivi u tar-Reġistrazzjonijiet Żvediż, dwar privattivi, trademarks u disinni u ħwejjeġ simili. Jistgħu jiġu ppreżentati appelli mid-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Appelli dwar il-Privattivi fil-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaQorti Amministrattiva Suprema.

Il-Qrati tal-Artijiet u tal-Ambjent jisimgħu kawżi relatati ma' permessi għal operazzjonijiet idriċi u operazzjonijiet perikolużi għall-ambjent, kwistjonijiet relatati mal-ħarsien tas-saħħa, il-ħarsien tan-natura, il-ġbir tal-iskart, iż-żoni mniġġsa u l-iskart perikoluż, id-danni relatati mal-ambjent u kwistjonijiet ta’ kumpens, il-kwistjonijiet marbuta mal-permessi tal-bini, tat-twaqqiegħ u tal-artijiet skont l-Att dwar l-Ippjanar u l-Bini, iċ-ċnus fuq l-artijiet, l-appelli fi kwistjonijiet ta’ pjanifikar, it-tqassim tal-artijiet, is-servituijiet favur il-kumpaniji li joffru servizzi pubbliċi bħad-dawl, l-ilma u l-gass u l-esproprijazzjoni. Hemm ħames Qrati tal-Artijiet u tal-Ambjent, li huma qrati speċjalizzati u li huma parti mill-Qrati Distrettwali ta’ Nacka, Vänersborg, Växjö, Umeå u Östersund. L-appelli minn sentenzi u deċiżjonijiet tal-Qrati tal-Artijiet u tal-Ambjent jistgħu jiġu ppreżentati fil-Qorti tal-Appell tal-Artijiet u tal-Ambjent, li jagħmel parti mill-Qorti tal-Appell ta’ Svea. L-appelli f’kawżi li jkunu nbdew fil-Qorti tal-Artijiet u tal-Ambjent u li jkunu ġew appellati u mismugħa fil-Qorti tal-Appell tal-Artijiet u tal-Ambjent, jistgħu jiġu ppreżentati fil-Qorti Suprema.

Il-Qrati Marittimi jisimgħu kawżi skont il-Kodiċi Marittimu Svediż (1994:1009). Hemm seba' qrati marittimi li huma parti mill-Qrati Distrettwali ta' Luleå, Sundsvall, Stockholm, Kalmar, Malmö, Gothenburg u Karlstad.

Il-qrati dwar il-migrazzjoni jistħarrġu deċiżjonijiet meħuda mill-Bord tal-Migrazzjoni Żvediż dwar kwistjonijiet li jikkonċernaw ċ-ċittadini barranin u ċ-ċittadinanza.

Il-Qrati tal-Migrazzjoni huma qrati speċjalizzati li huma parti mill-Qrati Amministrattivi f'Malmö, Göteborg u Stockholm. L-appelli minn sentenzi u deċiżjonijiet tal-Qrati tal-Migrazzjoni jistgħu jiġu ppreżentati fil-Qorti tal-Appell tal-Migrazzjoni, li jagħmel parti mill-Qorti Amministrattiva ta’ Stokkolma.

Ċerti tipi ta’ tilwim li jkunu jinvolvu l-kera, inkwilini-sidien u ċnus jinstemgħu mit-tribunali reġjonali tal-kera u taċ-ċens. Dawn huma korpi kważi-ġudizzjarji li għandhom setgħat simili għal dawn tal-qrati.

Qrati speċjali oħrajn

Ma hemm ebda qorti kostituzzjonali jew xi qorti simili fl-Iżvezja.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 19/06/2012