Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mandat ta' arrest Ewropew

Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ingliż diġà ġew tradotti.


Il-Mandat ta' Arrest Ewropew ("MAE") huwa proċedura ta' ċediment ġudizzjarju ssemplifikata – għall-fini ta' prosekuzzjoni jew eżekuzzjoni ta' sentenza ta' kustodja jew ordni ta' detenzjoni. Mandat maħruġ minn awtorità ġudizzjarja ta' pajjiż tal-UE huwa validu għat-territorju kollu tal-UE.

Il-mandat ta' arrest Ewropew ilu jopera mill-1 ta' Jannar 2004. Huwa ssostitwixxa l-proċeduri ta' estradizzjoni twal li kienu jeżistu bejn il-pajjiżi tal-UE.


Kif jaħdem

Il-MAE hu talba minn awtorità ġudizzjarja f'pajjiż tal-UE għall-arrest ta' persuna f'pajjiż ieħor u biex tiġi ċeduta għall-prosekuzzjoni, jew għall-eżekuzzjoni ta' priġunerija jew ordni ta' detenzjoni fl-ewwel pajjiż. Il-mekkaniżmu huwa bbażat fuq il-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku tad-deċiżjonijiet ġudizzjarji. Huwa jopera fil-pajjiżi kollha tal-UE

Huwa jopera permezz ta' kuntatti diretti bejn l-awtoritajiet ġudizzjarji.

Fl-applikazzjoni tal-mandat, l-awtoritajiet iridu jirrispettaw Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaid-drittijiet proċedurali tal-persuni suspettati jew akkużati – bħad-dritt għall-informazzjoni, id-dritt għal avukat, u possibbilment għal interpretu, kif stipulat mil-liġi fil-pajjiż fejn ikunu ġew arrestati.

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKif jinħareġ mandat ta' arrest Ewropew (manwal)

Kif inhu differenti mill-estradizzjoni tradizzjonali?

 1. Limiti ta’ żmien stretti
  Il-pajjiż fejn tiġi arrestata l-persuna jrid jirritornaha lill-pajjiż minn fejn ħareġ il-mandat fi żmien massimu ta' 60 jum mill-arrest.
  Jekk il-persuna tagħti l-kunsens tagħha għaċ-ċessjoni, id-deċiżjoni taċ-ċessjoni trid tittieħed fi żmien 10 ijiem.
 2. Kriminalità doppja – ma għadhiex meħtieġa
  Għal 32 kategorija ta' reati serji, ma hemm l-ebda rekwiżit li l-att ikun reat kriminali fiż-żewġ pajjiżi. L-uniku rekwiżit hu li jkun iġorr piena ta' tal-inqas 3 snin priġunerija fil-pajjiż li joħroġ il-mandat.
 3. L-ebda involviment politiku
  Id-deċiżjonijiet jittieħdu mill-awtoritajiet ġudizzjarji waħedhom, mingħajr ebda konsiderazzjoni politika involuta.
 4. Ċessjoni ta' ċittadini
  Il-pajjiżi tal-UE ma għadhomx jistgħu jirrifjutaw li jċedu liċ-ċittadini tagħhom, sakemm ma jeżegwux is-sentenza ta' priġunerija huma stess kontra l-persuna riċerkata.
 5. Garanziji
  Il-pajjiż li jeżegwixxi l-mandat jista' jirrikjedi garanziji li:
  a. wara ċertu perjodu l-persuna jkollha d-dritt li titlob reviżjoni, jekk il-piena imposta tkun ta' għomor priġunerija.
  b. il-persuna riċerkata tista' sservi kwalunkwe żmien ta' priġunerija li jirriżulta fil-pajjiż li jċediha, jekk tkun ċittadina jew residenti abitwali f'dak il-pajjiż.
 6. Raġunijiet limitati għal ċaħda
  Pajjiż jista' jiċħda ċ-ċessjoni tal-persuna mitluba biss jekk tapplika waħda mir-raġunijiet għal ċaħda obbligatorja jew fakultattiva:

  Raġunijiet obbligatorji
  – il-persuna kienet diġà ġġudikata fuq l-istess reat (ne bis in idem)
  minuri (il-persuna ma tkunx għadha laħqet l-età ta' responsabilità penali fil-pajjiż li arretaha)
  amnestija (il-pajjiż li arrestaha seta' jipproċedi kontriha, u r-reat huwa kopert minn amnestija f'dak il-pajjiż).

  Raġunijiet fakultattivi – bħal:
  – nuqqas ta' kriminalità doppja għar-reati li mhumiex fost it-32 imsemmija fuq
  – ġuriżdizzjoni territorjali
  – proċedura kriminali pendenti fil-pajjiż tal-eżekuzzjoni
  – preskrizzjonijiet.

Statistika dwar l-użu ta' MAE

Fil-parti l-kbira tal-pajjiżi, il-persuna riċerkata tiġi ċeduta:

 • bil-kunsens – f'14-16-il jum (madwar 50% taċ-ċessjonijiet kollha)
 • mingħajr kunsens – f'inqas minn xahrejn.

Id-dejta mhix disponibbli għall-pajjiżi kollha, imma t-tabella tindika kemm jintuża spiss il-mandat.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Maħruġa

6 900

6 750

11 000

14 200

15 800

13 900

9 800

10 450

13 100

14700

Misjuba u/jew arrestati

1 770

2 040

4200

4 500

6 150

6 460

6 490

5 840

7 850

9660

Ċeduti

1 530

1 890

3 400

3 630

5 580

5 370

5 230

4 480

3 460

5480

Ħoloq relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaDeċiżjoni Qafas dwar il-Mandat ta' Arrest Ewropew


Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.

L-aħħar aġġornament: 24/10/2016