Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Σχετικά με το δίκτυο - Σουηδία

Η Σουηδία έχει διορίσει ένα άτομο που εργάζεται στο Τμήμα δικονομικού δικαίου και δικαστικών θεμάτων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ως σημείο επαφής για το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις, και ένα άτομο που εργάζεται στο Τμήμα ποινικής πολιτικής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ως σημείο επαφής για τη Διαδικτυακή Πύλη της Ευρωπαϊκής Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης.

Τα σουηδικά μέλη του δικτύου είναι η Σουηδική Διοίκηση Εθνικών Δικαστηρίων, ο Δικηγορικός Σύλλογος της Σουηδίας, η Αρχή Εκτέλεσης της Σουηδίας, το Σουηδικό Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης, η Αρχή για το Οικογενειακό Δίκαιο και τη Γονική Υποστήριξη και η Σουηδική Αρχή αποζημίωσης και συνδρομής των θυμάτων εγκλημάτων, καθώς και δύο κεντρικές αρχές (Τμήμα ποινικών υποθέσεων και διεθνούς δικαστικής συνεργασίας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Τμήμα προξενικών θεμάτων και αστικού δικαίου στο Υπουργείο Εξωτερικών).


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/12/2017