Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

ΕΔΔ για αστικές και εμπορικές υποθέσεις


Το ΕΔΔ (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις) διευκολύνει τη διασύνδεση των δικαστικών αρχών των χωρών της ΕΕ με σκοπό τη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας.


Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο Σε Αστικές Και Εμπορικές Υποθέσεις

Το ΕΔΔ (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις) είναι ένα ευέλικτο, μη γραφειοκρατικό δίκτυο που διευκολύνει την επικοινωνία των εθνικών δικαστικών αρχών. Στόχος του είναι να απλοποιήσει και να ενισχύσει τη δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Το ΕΔΔ (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις), το οποίο λειτουργεί από το 2002, βελτιώνει την πρακτική εφαρμογή και υλοποίηση των πράξεων αστικού δικαίου της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλει στην οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ των διαφόρων δικαστικών συστημάτων των κρατών μελών και, κατά συνέπεια, στη δημιουργία αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Κύρια καθήκοντα του Δικτύου είναι η διευκόλυνση των άμεσων επαφών και η συνεργασία στον χειρισμό υποθέσεων μεταξύ των αρμοδίων επαφής που διορίζουν τα κράτη μέλη, η διευκόλυνση της διασυνοριακής πρόσβασης στη δικαιοσύνη μέσω της ενημέρωσης του κοινού και των επαγγελματιών του νομικού κλάδου, με την έκδοση ενημερωτικών δελτίων και άλλων δημοσιευμάτων τα οποία διατίθενται στη Διαδικτυακή Πύλη της Ευρωπαϊκής Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (e-Justice) σε όλες τις γλώσσες της Ένωσης, και η αξιολόγηση και ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με την εφαρμογή συγκεκριμένων νομικών πράξεων της Ένωσης στον τομέα των αστικών και εμπορικών υποθέσεων.

Μπορείτε να συμβουλευθείτε τις σχετικές υποσελίδες για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με:


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/11/2019