Νομική βιβλιογραφία

 • Στοιχεία νομικής βιβλιογραφίας
  • Κράτος μέλος: Ελλάδα
  • Τίτλος: Δίκαιο προστασίας του καταναλωτή: N. 2251/1994 όπως ισχύει: ερμηνεία- νομολογία- πρακτική εφαρμογή
  • Υπότιτλος:
  • Τύπος: book
  • URL:
  • Συγγραφέας: KARAKOSTAS, I.
  • Στοιχεία αναφοράς: NOMIKI VIVLIOTHIKI
  • Έτος έκδοσης: 2016
  • Λέξεις-κλειδιά: distance contracting, off-premises contract, passing of risk, precontractual information, right of withdrawal
 • Άρθρα της οδηγίας
  Consumer Rights Directive, Chapter 1, Article 3, 1. Consumer Rights Directive, Chapter 1, Article 3, 3. Consumer Rights Directive, Chapter 3, Article 6, 1. Consumer Rights Directive, Chapter 3, Article 7, 1. Consumer Rights Directive, Chapter 3, Article 8, 1. Consumer Rights Directive, Chapter 3, Article 9, 1. Consumer Rights Directive, Chapter 4, Article 18, 1.
 • Περίληψη
  This book includes an article by article analysis of the Consumer Protection Law 2251/1994. Among others it contains a specific analysis to the provisions of the law that adapted the provisions of the Directive 2011/83 to the greek legislation. As such there is a specific analysis regarding the off premises contracts and their legal obligations: analysis of the legal nature of those contracts, of the conditions for applying the specific legal provisions (articles 3 - 3m of the law 2251/1994), the scope of articles 3 - 3m of the law 2251/1994, the pre-contractual information, the right of withdrawal etc. The same analysis is made also with regards to distance contracts too. Finally, it includes a reference to the new provisions set for all other types of sale contracts (articles 4 to 4h of the law 2251/1994).
 • Γενική σημείωση
 • Συναφείς υποθέσεις

  Δεν υπάρχουν αποτελέσματα