Μητρώα επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται συνοπτικά η συνεργασία των μητρώων επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Διασύνδεση μητρώων επιχειρήσεων στην ΕΕ

Από τον Ιούνιο του 2017 τα μητρώα επιχειρήσεων σε όλες τις χώρες της ΕΕ είναι διασυνδεδεμένα.

Αυτό σημαίνει ότι:

  • μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες για τις εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, καθώς επίσης στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν ή τη Νορβηγία
  • τα μητρώα έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν πληροφορίες για τα ξένα υποκαταστήματα και τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις εταιρειών.

Αυτό το σύστημα - σύστημα διασύνδεσης μητρώων επιχειρήσεων (BRIS-ΣΔΙΜΗΕ) - αποτελεί κοινό εγχείρημα των κυβερνήσεων των χωρών της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Νομική βάση

Οδηγία 2017/1132/ΕΕ

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/884

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/10/2020

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.