Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń - Malta

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Wprowadzenie

Jakie opłaty mają zastosowanie?

Ile muszę zapłacić?

Co się dzieje w przypadku braku opłaty sądowej w czasie?

W jaki sposób mogę uiścić opłaty sądowe?

Co należy zrobić po dokonaniu płatności?

Wprowadzenie

Opłaty mające zastosowanie do niniejszego postępowania są następujące:

Drugie Schemat ustawodawstwa pomocniczego nr 380.01, Reguły dotyczące Sądu ds. Drobnych Roszczeń.

Art. 2 taryfy B rozdziału 12 Zbioru praw Malty, kodeks organizacji i postępowania cywilnego.

Opłaty rejestracyjnej nie pobiera się w formie elektronicznej.

Jakie opłaty mają zastosowanie?

Formularz A – Wniosek

Formularz C – Formularz odpowiedzi

Wzór D – Zaświadczenie do orzeczenia w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń

Ile muszę zapłacić?

Formularz A – wniosek: 40,00 EUR za obsługę rejestru i 7,20 EUR za powiadomienie każdego pozwanego.

Formularz C – Formularz odpowiedzi: Opłata za rejestr w wysokości 25,00 EUR i 7,20 EUR tytułem powiadomienia

Wzór D – Zaświadczenie do orzeczenia w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń: Opłata za rejestr w wysokości 20,00 EUR

Co się dzieje w przypadku braku opłaty sądowej w czasie?

Formularz nieprzetworzony do czasu dokonania płatności

W jaki sposób mogę uiścić opłaty sądowe?

Opłaty pobierane przez Trybunał mogą zostać zapłacone na następujący rachunek bankowy:

Nazwa 'posiadacza rachunku'

INSTYTUCJA RZĄDOWA NA MALCIE

IBAN (międzynarodowy rachunek bankowy)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Klucz banku narodowego

SORTUJ KOD 01100

Liczba

40 001-CMG5-001-H

Kod BIC/SWIFT

MALTENEN

Nazwa Banku

BANK CENTRALNY MALTY

Adres banku

CASTILLE

VALLETCIE

MALTA

Waluta rozliczeniowa

EURO

Co należy zrobić po dokonaniu płatności?

Sporządza poświadczenie odbioru dokonane przez bank, w którym transakcja została przeprowadzona.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 18/09/2019