Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Μητρώα αφερεγγυότητας - Γερµανία

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;

Στη σελίδα αυτή γίνεται σύντομη επισκόπηση του μητρώου αφερεγγυότητας στη Γερμανία.


Μητρώα αφερεγγυότητας

Γερμανικό μητρώο αφερεγγυότητας

Οι ανακοινώσεις των γερμανικών δικαστηρίων αφερεγγυότητας Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο των προκηρύξεων για την αφερεγγυότητα σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πτωχευτικού Κώδικα. Οι προκηρύξεις είναι νομικά δεσμευτικές και δημοσιοποιούνται.

Η διαχείριση του μητρώου γίνεται από την ομοσπονδιακή επιτροπή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης/ομόσπονδων κρατιδίων για την τεχνολογία των πληροφοριών στον δικαστικό τομέα και διεξάγεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης του ομόσπονδου κράτους της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο αφερεγγυότητας;

Ναι.

Μέθοδος αναζήτησης στο μητρώο αφερεγγυότητας της Αυστρίας

Η αναζήτηση είναι δυνατή μόνο μέσω του δικτυακού τόπου για Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροτην κήρυξη πτώχευσης. Τα μεμονωμένα μέτρα αναζήτησης εξηγούνται, κατά περίπτωση, από τον δικτυακό τόπο. Πληροφορίες διατίθενται μόνο στα γερμανικά. Πρέπει να σημειωθεί ότι η πλήρης αναζήτηση στα δεδομένα όλων των γερμανικών δικαστηρίων αφερεγγυότητας είναι δυνατή μόνο εντός δύο εβδομάδων από την πρώτη ημέρα της δημοσίευσης. Μετά την προθεσμία αυτή, θα πρέπει να γίνει στην αναζήτηση η έδρα του πτωχευτικού δικαστηρίου και τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: το (τα) όνομα (-τα), το (τα) όνομα (-τα) του υπόχρεου, τον αριθμό αναφοράς της διαδικασίας ή το δικαστήριο καταχώρισης, το είδος του μητρώου και τον αριθμό καταχώρισης.

Ιστορικό

Ο δικτυακός τόπος για τις ανακοινώσεις περί αφερεγγυότητας έχει παράσχει πληροφορίες σχετικά με περιπτώσεις αφερεγγυότητας από τις 1 Απριλίου 2002. Λεπτομέρειες σχετικά με τις περιόδους και τις διαδικασίες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο.

Οι παρεχόμενες πληροφορίες αφορούν διαδικασίες που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Τα δεδομένα διαγράφονται το αργότερο έξι μήνες μετά την περάτωση της διαδικασίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΓερμανικό μητρώο αφερεγγυότητας


Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/08/2019