Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Maksejõuetuse registrid - Saksamaa

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;

Sellel lehel antakse lühiülevaade Saksamaa maksejõuetusregistrist.


Maksejõuetuse registrid

Saksamaa maksejõuetusregister

Saksamaa maksejõuetuskohtute avalikud teated Lingil klikates avaneb uus akenavaldatakse maksejõuetuse teadete veebisaidil kooskõlas maksejõuetusseadustiku paragrahviga 9. Teated on õiguslikult siduvad ja üldsusele kättesaadavad.

Registrit haldab kohtute infotehnoloogia komisjon, mille viib läbi Nordrhein-Westfaleni liidumaa justiitsministeerium.

Kas juurdepääs maksejõuetusregistrile on tasuta?

Jah.

Kuidas teha päringuid Austria maksejõuetusregistris?

Otsing on võimalik ainult pankroti Lingil klikates avaneb uus akenteateid käsitleva veebisaidi kaudu. Kui see on vajalik, selgitatakse konkreetseid otsinguetappe veebisaidil. Teave on kättesaadav ainult saksa keeles. Tuleb märkida, et kõigi Saksamaa maksejõuetuskohtute andmete täielik otsing on võimalik vaid kahe nädala jooksul alates esimesest avaldamise päevast. Pärast seda tähtaega on vaja sisestada pankrotikohtu asukohta ja teha vähemalt üks järgmistest: nimetus (ed), võlgniku asukoht (asukohad), menetluse viitenumber või kohus, registri liik ja registreerimisnumber.

Taustteave

Maksejõuetuse teadete veebisaidil on esitatud teave maksejõuetuse kohta alates 1. aprillist 2002. Üksikasjad nende ajavahemike ja menetluste kohta, mille kohta on andmed kättesaadavad, on kättesaadavad veebilehel.

Esitatud teave on seotud menetlustega, mis ei ole veel lõpule viidud. Andmed kustutatakse hiljemalt kuus kuud pärast menetluse lõpetamist.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenSaksamaa maksejõuetusregister


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 30/08/2019