Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Μητρώα αφερεγγυότητας - Πολωνία

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια σύντομη εισαγωγή στο πολωνικό μητρώο αφερεγγυότητας.


Μητρώα αφερεγγυότητας

Τι δυνατότητες προσφέρει το πολωνικό μητρώο αφερεγγυότητας;

Ο δικτυακός τόπος Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροτου πολωνικού μητρώου αφερεγγυότητας (rejestr podmiotów w upadłości) θεωρείται τμήμα του εθνικού δικαστικού μητρώου (Krajowy Rejestr Sądowy). Περιλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες για τις εταιρείες με αυτές που περιέχονται συνήθως στο εθνικό δικαστικό μητρώο, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με:

  • Εταιρείες
  • Ιδρύματα
  • Ενώσεις
  • Άλλες οντότητες που έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση

Το μητρώο περιέχει επίσης τις ημερομηνίες και το συγκεκριμένο περιεχόμενο των κηρύξεων σε πτώχευση.

Αρμόδιο για την τήρηση και τη διαχείριση του μητρώου αφερεγγυότητας είναι το πολωνικό Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείο Δικαιοσύνης. Οι πληροφορίες διατίθενται στα πολωνικά και εν μέρει στα αγγλικά.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο πολωνικό μητρώο αφερεγγυότητας;

Ναι, η πρόσβαση στο μητρώο παρέχεται δωρεάν.

Μέθοδος αναζήτησης στο πολωνικό μητρώο αφερεγγυότητας

Από την 1η Απριλίου 2009, το πολωνικό μητρώο αφερεγγυότητας περιλαμβάνει ένα νέο εργαλείο αναζήτησης, το οποίο επιτρέπει την αναζήτηση των οντοτήτων που έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση, καθώς και άλλων πληροφοριών.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/02/2017