Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Συστήματα απονομής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη - Σουηδία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σουηδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στο κεφάλαιο αυτό μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το δικαστικό σύστημα της Σουηδίας.


Οργάνωση της δικαιοσύνης – δικαστικά συστήματα

Είδη δικαστηρίων – σύντομη περιγραφή

Ως δικαστικό σύστημα νοούνται συνήθως οι αρχές και οι υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για το κράτος δικαίου και την ασφάλεια δικαίου. Τα δικαστήρια είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του δικαστικού συστήματος, το οποίο περιλαμβάνει επίσης τις αρχές που είναι υπεύθυνες για την πρόληψη του εγκλήματος και για τις έρευνες, όπως:

Αρμοδιότητες σχετικές με το δικαστικό σύστημα ασκούν και άλλες αρχές, π.χ. Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροη Υπηρεσία Εκτέλεσης.

Ιεράρχηση των δικαστηρίων

Η Σουηδία διαθέτει δύο παράλληλες ομάδες δικαστηρίων:

  • τα τακτικά δικαστήρια, που ασχολούνται με ποινικές και αστικές υποθέσεις.
  • τα γενικά διοικητικά δικαστήρια, που ασχολούνται με υποθέσεις σχετικές με τη δημόσια διοίκηση.

Τα τακτικά δικαστήρια είναι οργανωμένα σε σύστημα τριών βαθμών δικαιοδοσίας: πρωτοδικεία, εφετεία και Ανώτατο Δικαστήριο.

Τα διοικητικά δικαστήρια διαθέτουν επίσης τρεις βαθμούς δικαιοδοσίας: διοικητικά πρωτοδικεία, διοικητικά εφετεία και Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο. Επίσης, έχουν δημιουργηθεί ορισμένα ειδικά δικαστήρια και άλλα δικαιοδοτικά όργανα για την εκδίκαση συγκεκριμένων υποθέσεων και θεμάτων.

Διοίκηση των δικαστηρίων

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΤο Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι αρμόδιο για θέματα που αφορούν τα δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων διαδικασίας και της οργάνωσης των δικαστηρίων. Εντούτοις, ούτε η κυβέρνηση ούτε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία έχει την εξουσία να αποφασίσει πώς θα κρίνει ένα δικαστήριο μεμονωμένες υποθέσεις.

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΗ Εθνική Διοίκηση Δικαστηρίων είναι η κεντρική διοικητική υπηρεσία για τα δημόσια δικαστήρια, τα δημόσια διοικητικά δικαστήρια, τα περιφερειακά δικαστήρια αγρομισθώσεων και αστικών μισθώσεων και την Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕθνική Αρχή Νομικής Συνδρομής.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/11/2012