Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Υποχρεώσεις διατροφής

Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα για κάθε χώρα αναφορικά με τον κανονισμό αριθ. 4/2009


Γενικές πληροφορίες

Ο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκανονισμός (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τις υποχρεώσεις διατροφής αποσκοπεί στην αποτελεσματική και ταχεία εξασφάλιση διατροφής.

Προβλέπει εννέα ενιαία έντυπα, σκοπός των οποίων είναι η διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ κεντρικών αρχών και η παροχή της δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων.

Ο κανονισμός ισχύει μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου (Απόφαση της Επιτροπής 2009/451/ΕΚ, της 8ης Ιουνίου 2009, Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο ΕΕ L 149 της 12.06.2009, σ. 73).

Η Δανία επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να εφαρμόσει τις διατάξεις του κανονισμού, στο μέτρο που ο κανονισμός τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 44/2001, μέσω δήλωσης Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο(ΕΕ L 149 της 12.06.2009, σ. 80) βασισμένης σε παράλληλη συμφωνία που έχει συναφθεί με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Η Δανία επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να εφαρμόσει το περιεχόμενο της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο εκτελεστικής πράξης, της 10ης Νοεμβρίου 2011, η οποία θεσπίζει τα παραρτήματα X και XI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής. Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο(Κοινοποίηση της Δανίας. ΕΕ L195, 18. 7. 2013, σ.1)

Στην ευρωπαϊκή πύλη e-Justice θα βρείτε πληροφορίες για την εφαρμογή του κανονισμού, καθώς και ένα εύχρηστο εργαλείο για τη συμπλήρωση των εντύπων.

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠρωτόκολλο της Χάγης της 23ης Νοεμβρίου

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Δικαστικού ΑΤΛΑΝΤΑ (έκλεισε στις 30 Σεπτεμβρίου 2017)


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Οικογενειακό δίκαιο - yποχρεώσεις διατροφής


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 23/11/2017