Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Τακτικά δικαστήρια - Εσθονία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση εσθονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

 

Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Στην ενότητα αυτή παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση των τακτικών δικαστηρίων στην Εσθονία.


Τακτικά δικαστήρια – εισαγωγή

Τα περιφερειακά δικαστήρια είναι πρωτοβάθμια τακτικά δικαστήρια και εκδικάζουν όλες τις αστικές και ποινικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των πταισμάτων. Ακόμη, εκδικάζουν και άλλες υποθέσεις οι οποίες εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους βάσει νομοθεσίας. Οι δικαστικές διαδικασίες στα περιφερειακά δικαστήρια ρυθμίζονται από τους ακόλουθους κώδικες: τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τις αστικές υποθέσεις, τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για τις ποινικές υποθέσεις και τον Κώδικα Εκδίκασης Πταισμάτων.

Τα περιφερειακά δικαστήρια διαθέτουν υπηρεσίες κτηματολογίου και μητρώου με διοικητικές αρμοδιότητες. Το κτηματολόγιο και το μητρώο περιουσιακών στοιχείων συζύγων διατηρούνται στην υπηρεσία κτηματολογίου. Το εμπορικό μητρώο, το μητρώο ενώσεων και ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το μητρώο εμπορικών παρακαταθηκών και το νηολόγιο διατηρούνται στην υπηρεσία μητρώου. Το περιφερειακό δικαστήριο Pärnu διαθέτει επίσης τμήμα διαταγών πληρωμής. Το τμήμα διαταγών πληρωμής επεξεργάζεται αιτήσεις επίσπευσης της διαδικασίας εκτέλεσης διαταγών πληρωμής.

Οι αποφάσεις των περιφερειακών δικαστηρίων επανεξετάζονται από τα εφετεία, υπό την ιδιότητά τους ως δευτεροβάθμια δικαστήρια, κατόπιν προσφυγής κατά των συγκεκριμένων αποφάσεων. Οι διαδικασίες ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων ρυθμίζονται από τους ίδιους νόμους που διέπουν τις διαδικασίες στα πρωτοβάθμια δικαστήρια.

Πρωτοβάθμια δικαστήρια

Στην Εσθονία λειτουργούν τέσσερα περιφερειακά δικαστήρια, τα οποία χωρίζονται σε δικαστικά μέγαρα.

Περιφερειακά δικαστήρια:

Περιφερειακό δικαστήριο Harju (Harju Maakohus):

 1. Δικαστήριο Liivalaia tn
 2. Δικαστήριο Kentmanni tn
 3. Δικαστήριο Tartu mnt

Περιφερειακό δικαστήριο Viru (Viru Maakohus):

 1. Δικαστήριο Jõhvi
 2. Δικαστήριο Narva
 3. Δικαστήριο Rakvere

Περιφερειακό δικαστήριο Pärnu (Pärnu Maakohus):

 1. Δικαστήριο Pärnu
 2. Δικαστήριο Haapsalu
 3. Δικαστήριο Kuressaare
 4. Δικαστήριο Rapla
 5. Δικαστήριο Paide

Περιφερειακό δικαστήριο Tartu (Tartu Maakohus):

 1. Δικαστήριο Tartu
 2. Δικαστήριο Jõgeva
 3. Δικαστήριο Viljandi
 4. Δικαστήριο Valga
 5. Δικαστήριο Võru

Δευτεροβάθμια δικαστήρια

Στην Εσθονία λειτουργούν δύο εφετεία:

Εφετεία:

 • Εφετείο Tallinn (Tallinna Ringakonnakohus)
 • Εφετείο Tartu (Tartu Ringakonnakohus)

Νομικές βάσεις δεδομένων

Τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων διατίθενται στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τόπο των δικαστηρίων. Η πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας παρέχεται δωρεάν.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/08/2017