Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Μικροδιαφορές

Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα για κάθε χώρα αναφορικά με τον κανονισμό αριθ. 861/2007


Γενικές πληροφορίες

Ο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών αποσκοπεί στη βελτίωση και στην απλούστευση της εκδίκασης αστικών και εμπορικών διαφορών στις οποίες η αξία της απαίτησης δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000 EUR.

Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην της Δανίας.

Η ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών διεξάγεται βάσει τυποποιημένων εντύπων. Αποτελεί καταρχήν έγγραφη διαδικασία, εκτός εάν το δικαστήριο κρίνει αναγκαία τη διεξαγωγή ακροαματικής διαδικασίας.

Η τυχόν ακροαματική διαδικασία μπορεί να διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης ή βιντεοδιάσκεψης, εφόσον το δικαστήριο διαθέτει τον σχετικό εξοπλισμό.

Εξάλλου, ο κανονισμός καθορίζει προθεσμίες τόσο για τους διαδίκους όσο και για το δικαστήριο, με στόχο την επίσπευση της εκδίκασης των διαφορών.

Ο κανονισμός προβλέπει τέσσερα τυποποιημένα έντυπα.

Η διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού, καθώς και έντυπα τα οποία μπορούν να συμπληρωθούν στον υπολογιστή και να εκτυπωθούν.

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.

Σύνδεσμος

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Δικαστικού ΑΤΛΑΝΤΑ (έκλεισε στις 30 Σεπτεμβρίου 2017)


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες - Μικροδιαφορές


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/10/2020