Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας - Αγγλία και Ουαλία

Η χώρα αυτή βρίσκεται σε διαδικασία αποχώρησης από την ΕΕ.

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

 

Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Στην παρούσα σελίδα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με ορισμένα από τα ειδικά δικαστήρια και άλλα δικαιοδοτικά όργανα (tribunals) της Αγγλίας και της Ουαλίας.


Administrative courts (Διοικητικά Δικαστήρια)

Στο πλαίσιο πρόσφατων αλλαγών στο Ηνωμένο Βασίλειο δρομολογήθηκε ένα νέο ενοποιημένο σύστημα tribunals. Λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιοδοτικά όργανα είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαστικής Υπηρεσίας (Her Majesty´s Courts and Tribunals service)

First-tier tribunal (πρωτοβάθμιο δικαστήριο)

Το first-tier tribunal είναι ένα γενικό δικαιοδοτικό όργανο. Κύριο καθήκον του είναι η εκδίκαση προσφυγών κατά αποφάσεων της κυβέρνησης σε τομείς στους οποίους έχει δικαιοδοσία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η δικαιοδοσία του εκτείνεται σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Το first-tier tribunal υποδιαιρείται σε έξι τμήματα:

 • Social Entitlement Chamber (τμήμα κοινωνικών παροχών)
 • Health, Education and Social Care Chamber (τμήμα υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας)
 • War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber (τμήμα συντάξεων πολέμου και αποζημιώσεων ενόπλων δυνάμεων)
 • Tax Chamber (τμήμα φορολογίας)
 • General Regulatory Chamber (τμήμα γενικών κανονιστικών ρυθμίσεων)
 • Immigration and Asylum Chamber (τμήμα μετανάστευσης και ασύλου)

Εν ευθέτω χρόνω θα δημιουργηθεί έβδομο τμήμα για την ιδιοκτησία ακινήτων και τη στέγαση.

Upper tribunal (ανώτερο δικαστήριο)

Το upper tribunal δημιουργήθηκε για την εξέταση εφέσεων κατά αποφάσεων του first-tier tribunal. Η δικαιοδοσία του εκτείνεται σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο και υποδιαιρείται επίσης σε τμήματα. Έχει επίσης εξουσία να ασκεί δικαστικό έλεγχο σε υποθέσεις που παραπέμπονται σ’ αυτό από το High Court. Διαθέτει επί του παρόντος τα ακόλουθα τέσσερα τμήματα:

 • Administrative Appeals Chamber (τμήμα διοικητικών προσφυγών)
 • Lands Chamber (τμήμα ακινήτων)
 • Tax and Chancery Chamber (τμήμα φορολογίας και καγκελαρίας)
 • Immigration and Asylum Chamber (τμήμα μετανάστευσης και ασύλου)

Employment and Employment Appeal tribunals (δικαστήριο εργατικών διαφορών και εφετείο εργατικών διαφορών)

Το Employment Tribunal (δικαστήριο εργατικών διαφορών) και το Employment Appeal Tribunal (εφετείο εργατικών διαφορών) παρότι έχουν στενούς δεσμούς με το First-tier και το Upper Tribunal, είναι χωριστά δικαιοδοτικά όργανα.

Γενικά, η διαδικασία στα tribunals τείνει να είναι λιγότερο τυπική από ό,τι στα υπόλοιπα δικαστήρια. Τα μέλη των δικαιοδοτικών αυτών οργάνων μπορεί να περιλαμβάνουν μη νομικούς ειδικούς ή εμπειρογνώμονες, όπως γιατρούς και απλούς πολίτες, παρότι ο πρόεδρος διαθέτει σχεδόν πάντοτε νομική κατάρτιση.

Στην Αγγλία και στην Ουαλία, το έργο του Διοικητικού Δικαστηρίου περιλαμβάνει τη δικαιοδοσία διοικητικού δικαίου στην Αγγλία και την Ουαλία, καθώς και δικαιοδοσία εποπτείας κατώτερων δικαστηρίων και δικαιοδοτικών οργάνων.

Ειδικά δικαστήρια

Υπάρχουν διάφορα ειδικά δικαστήρια στην Αγγλία και στην Ουαλία:

 • τα Coroners' Courts, όπου ιατροδικαστές διερευνούν, συχνά συνεπικουρούμενοι από σώμα ενόρκων, τα αίτια βίαιων, μη φυσικών και ύποπτων θανάτων ή αιφνίδιων θανάτων άγνωστης αιτιολογίας
 • το Court of Protection (Δικαστήριο Προστασίας) αποφασίζει σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποθέσεις, την υγειονομική περίθαλψη και την προσωπική ευημερία ενηλίκων (και παιδιών σε μερικές περιπτώσεις), που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Το δικαστήριο έχει επίσης την εξουσία να κρίνει κατά πόσον κάποιος έχει την ικανότητα να λάβει μια συγκεκριμένη απόφαση. Είναι μόνιμο ανώτερο δικαστήριο και μπορεί να δημιουργεί δεδικασμένο
 • τα στρατοδικεία, όπου εκδικάζονται υποθέσεις που υπάγονται στο στρατιωτικό δίκαιο κατά μελών των ενόπλων δυνάμεων
 • τα εκκλησιαστικά δικαστήρια, όπου κρίνονται θέματα που αφορούν την Αγγλικανική εκκλησία και το εκκλησιαστικό δίκαιο.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαστική Υπηρεσία (Her Majesty´s Courts and Tribunals service)


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/11/2016