Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sądy szczególne - Chorwacja

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Sądy wyspecjalizowane są sądami handlowymi i sądami administracyjnymi jako sądami pierwszej instancji, a Wysoki Trybunał ds. Wykroczeń Republiki Chorwacji, Najwyższy Sąd Gospodarczy Republiki Chorwacji oraz Najwyższy Sąd Administracyjny Republiki Chorwacji orzekają w sądach drugiej instancji.

W odniesieniu do wymiaru sprawiedliwości:

Sądy gospodarcze

Dziewięć sądów handlowych (Zagrzeb, Split, Rijeka, Osijek, Bjelovara, Varaždin, Zadar, Pzin, Dubrownik) zostały ustanowione w Republice Chorwacji:

które:

 1. podejmowanie decyzji w sprawach spornych i niespornych, w przypadku gdy jest to wymagane na mocy specjalnego prawa;
 2. Działa i prowadzi rejestry sądów;
 3. podejmują decyzje w sprawie propozycji dotyczących utworzenia, funkcjonowania i zakończenia działalności spółki,
 4. podejmują decyzje w sprawie wniosków dotyczących wszczęcia postępowania upadłościowego oraz postępowania w sprawie niewypłacalności i postępowania upadłościowego;
 5. podejmują decyzje w sprawie wpisów do rejestru statków i jachtów znajdujących się pod jurysdykcją sądu handlowego, ograniczających odpowiedzialność przedsiębiorstwa żeglugowego i ograniczających odpowiedzialność przedsiębiorstwa żeglugowego, w drodze skarg na ostateczną rozdzieloną podstawę do rozwiązania wspólnego raju, jeżeli prawo danego rodzaju ustawy nie stanowi inaczej;
 6. postępowania w sprawie uznawania zagranicznych wyroków, jak również orzeczeń arbitrażowych w sporach handlowych,
 7. stanowią one dowód na procedury, które w innym przypadku są właściwe;
 8. określa środki ubezpieczenia w postępowaniu i procedury, w odniesieniu do których zwykle mają one jurysdykcję,
 9. zapewniają międzynarodową pomoc prawną w zakresie przeprowadzania dowodów w sprawach handlowych,
 10. wykonują również inne zadania określone przez prawo.

Link otworzy się w nowym oknieSądy gospodarcze w Republice Chorwacji

Sądy administracyjne

W Republice Chorwacji zidentyfikowano cztery sądy administracyjne, a mianowicie w Zagrzebiu, Splicie, Rijece i Osijeku, które:

 1. podejmuje decyzje w sprawie skarg na indywidualne decyzje organów prawa publicznego,
 2. podejmuje decyzje w sprawie skarg przeciwko działaniom podmiotów prawa publicznego,
 3. podejmuje decyzje o powództwach związanych z niepodejmowaniem indywidualnych decyzji lub działań przez podmiot prawa publicznego w terminie określonym przepisami prawa,
 4. podejmowanie decyzji w sprawie skarg wniesionych na umowy administracyjne i wykonywanie umów administracyjnych,
 5. decyzje w innych sprawach, o których mowa powyżej, podejmują.

Link otworzy się w nowym oknieSądy administracyjne w Republice Chorwacji

Wysoki Trybunał ds. Wykroczeń Republiki Chorwacji

 1. podejmuje decyzje w sprawie zwykłych środków odwoławczych od orzeczeń sądów rejonowych w sprawach o wykroczenia oraz decyzji organów prawa publicznego prowadzących w pierwszej instancji postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, jeżeli jest to wymagane na mocy specjalnego prawa;
 2. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy sądami gminnymi w sprawach o naruszenie przepisów,
 3. podejmuje decyzję w sprawie nadzwyczajnych środków odwoławczych od ostatecznych decyzji w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, jeżeli jest to wymagane na mocy specjalnego prawa;
 4. podejmowanie decyzji w sprawie odwołań w przypadkach międzynarodowej współpracy sądowej z państwami członkowskimi UE w ramach jurysdykcji,
 5. nadzorowanie prawidłowego przebiegu prac sędziów zajmujących się przypadkami naruszeń,
 6. wykonywanie innych zadań określonych prawem.

Wysoki Trybunał ds. Wykroczeń Republiki Chorwacji,
ul. Šenoe 30 Zagrzeb,
10 000 Zagrzeb

Tel: +385 1 480 75 10 faks:
+385 1 461 12 91

e-mail: Link otworzy się w nowym okniePredsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
Link otworzy się w nowym oknie http://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

High Commercial Court of Croatia

 1. orzeczenie w przedmiocie odwołań wniesionych przez sądy handlowe w pierwszej instancji,
 2. należy uregulować właściwość miejscową sądów handlowych i zdecydować o przekazaniu kompetencji między sądami handlowymi,
 3. wykonywanie innych zadań określonych prawem.

High Court of the Republic of Croatia
, 11 Zagreb,
10 000 Zagrzeb

Tel: +385 1 489 68 88 faks:
+385 1 487 23 29

Link otworzy się w nowym okniehttp://www.vtsrh.hr/

Wysoki sąd administracyjny Republiki Chorwacji

 1. podejmuje decyzje w sprawie odwołań od orzeczeń sądów administracyjnych i postanowień, od których wniesiono odwołanie,
 2. decyduje o zgodności z prawem aktów o charakterze ogólnym;
 3. rozstrzyga spór kompetencyjny między sądami administracyjnymi,
 4. podjęcie decyzji w innych sprawach dotyczących prawa.

Specjalny Sąd Administracyjny Republiki Chorwacji w Zagrzebiu (

16)

Tel: +385 1 480 78 00 faks:
+385 1 480 79 28

Link otworzy się w nowym okniehttp://www.upravnisudrh.hr/


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 16/09/2019