Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας - Σουηδία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σουηδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

 

Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Στο κεφάλαιο αυτό μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την οργάνωση των ειδικών δικαστηρίων της Σουηδίας


Ειδικά δικαστήρια

Υπάρχουν ορισμένα ειδικά δικαστήρια που εκδικάζουν συγκεκριμένες υποθέσεις και θέματα:

  • Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕργατοδικείο ασχολείται με εργατικές διαφορές. Οι εργατικές διαφορές είναι διαφορές μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Το Εργατοδικείο είναι κανονικά το μόνο δικαστήριο αρμόδιο για την εκδίκαση των εργατικών διαφορών. Εντούτοις, ορισμένες εργατικές διαφορές εκδικάζονται πρώτα από πρωτοδικείο και στη συνέχεια μπορεί να ασκηθεί έφεση στο Εργατοδικείο ως δικαστήριο δεύτερου και τελευταίου βαθμού δικαιοδοσίας.
  • Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑγορανομικό Δικαστήριο ασχολείται, μεταξύ άλλων, με διαφορές που άπτονται του νόμου περί ανταγωνισμού και του νόμου περί λειτουργίας της αγοράς.
  • Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας εκδικάζει προσφυγές κατά των αποφάσεων του Σουηδικού Γραφείου Διπλωμάτων και Μητρώου Ευρεσιτεχνίας, οι οποίες αφορούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σήματα και σχέδια κ.λπ. Ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων του Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ασκούνται ενώπιον του  Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑνώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου.

Τα Δικαστήρια Ακινήτων και Περιβάλλοντος εκδικάζουν υποθέσεις που αφορούν άδειες για δραστηριότητες επεξεργασίας νερού και περιβαλλοντικά επικίνδυνες δραστηριότητες, την προστασία της υγείας, τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, την αποκομιδή απορριμμάτων, εστίες ρύπανσης και επικίνδυνα απόβλητα, ζημίες και αποζημιώσεις σε σχέση με το περιβάλλον, ζητήματα δόμησης, άδειες κατεδαφίσεων και αξιοποίησης ακινήτων βάσει του νόμου περί χωροταξικού σχεδιασμού και δόμησης, δικαιώματα μακροχρόνιας χρήσης ακινήτων (Tomträtt), ένδικα μέσα σε θέματα χωροταξικού σχεδιασμού, οριοθέτηση αγροτεμαχίων, ζώνες γεωτεμαχίων προς χρήση από οργανισμούς κοινής ωφέλειας και απαλλοτριώσεις. Τα Δικαστήρια Ακινήτων και Περιβάλλοντος είναι πέντε. Πρόκειται για δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας που υπάγονται στα πρωτοδικεία των δήμων Nacka, Vänersborg, Växjö, Umeå και Östersund. Εφέσεις κατά των κρίσεων και των αποφάσεων των Δικαστηρίων Ακινήτων και Περιβάλλοντος ασκούνται ενώπιον του Εφετείου Ακινήτων και Περιβάλλοντος, το οποίο υπάγεται στο Εφετείο Svea. Αιτήσεις αναίρεσης σε υποθέσεις που εκδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό από δικαστήριο ακινήτων και περιβάλλοντος και σε δεύτερο βαθμό από το Εφετείο Ακινήτων και Περιβάλλοντος ασκούνται ενώπιον του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Τα Ναυτιλιακά Δικαστήρια εκδικάζουν τις υποθέσεις που εμπίπτουν στο Σουηδικό Κώδικα Ναυτικού Δικαίου (1009 του 1994). Τα Ναυτιλιακά Δικαστήρια είναι επτά και υπάγονται στα πρωτοδικεία των δήμων Luleå, Sundsvall, Στοκχόλμης, Kalmar, Μάλμοε, Γκέτεμποργκ και Karlstad.

Τα μεταναστευτικά δικαστήρια εκδικάζουν προσφυγές κατά αποφάσεων του Σουηδικού Μεταναστευτικού Συμβουλίου για θέματα που αφορούν τους αλλοδαπούς και την ιθαγένεια.Τα Μεταναστευτικά Δικαστήρια είναι δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας που υπάγονται στα Διοικητικά Δικαστήρια των δήμων Μάλμοε, Γκέτεμποργκ και Στοκχόλμης. Εφέσεις κατά των κρίσεων και των αποφάσεων των Μεταναστευτικών Δικαστηρίων ασκούνται ενώπιον του Μεταναστευτικού Εφετείου, το οποίο υπάγεται στο Διοικητικό Εφετείο της Στοκχόλμης.

Ορισμένα είδη διαφορών που αφορούν μισθώσεις, στεγαστικούς συνεταιρισμούς (bostadsrättsförening) και δικαιώματα μακροχρόνιας χρήσης ακινήτων εκδικάζονται από περιφερειακά δικαστήρια μισθώσεων και δικαιωμάτων μακροχρόνιας χρήσης ακινήτων. Πρόκειται για οιονεί δικαστικά όργανα που έχουν εξουσίες ανάλογες με αυτές των δικαστηρίων.

Άλλα ειδικά δικαστήρια

Στη Σουηδία δεν υπάρχει συνταγματικό ή άλλο ανάλογο δικαστήριο.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/06/2012