Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Informācija par tīklu - Ungārija

Tieslietu ministrijas Starptautisko privāttiesību departaments (Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztálya) darbojas kā kontaktpunkts Ungārijā, vairākiem departamenta ierēdņiem veicot nepieciešamos uzdevumus papildus citiem pienākumiem.

Kā centrālās iestādes Tieslietu ministrija (Starptautisko privāttiesību departaments) un Cilvēkresursu ministrija (Emberi Erőforrások Minisztériuma) ir tīkla dalībnieki. Nacionālais tieslietu birojs (Országos Bírósági Hivatal) kā vēl viena tiesu varas iestāde, Ungārijas Valsts notāru palāta (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), Ungārijas Advokātu asociācija (Magyar Ügyvédi Kamara) un Ungārijas Tiesu izpildītāju palāta (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara) kā profesionālas asociācijas arī ir tīkla dalībnieki. Dalībnieku pārstāvji regulāri apmeklē tīkla sanāksmes atbilstoši sanāksmju dienas kārtībai.

Ungārijai nav oficiāla valsts līmeņa tīkla, kurā sadarbotos tīkla Ungārijas dalībnieki. Dalībnieku sadarbība notiek īpašos gadījumos un pēc nepieciešamības.

Resursi, kuros atrodama praktiska informācija par tiesu iestāžu sadarbību civillietās ES un ar trešajām valstīm un kurus ir apkopojis Tieslietu ministrijas Starptautisko privāttiesību departaments, ir pieejami  Saite atveras jaunā logāšeit.


Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 12/12/2017