Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga - Latvija

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție în ceea ce privește calitatea traducerii.

Traducerea a fost evaluată ca fiind inacceptabilă

V-a fost utilă traducerea?


Uvod

Koji su rashodi?

Koliko moram platiti?

Što će se dogoditi ako se sudske pristojbe ne plaćaju na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

U skladu s člankom Poveznica se otvara u novom prozoru 33. stavak 2.. zakona o parničnom postupku, izdaci Suda su:

  • Pristojbu;
  • administrativne pristojbe;
  • troškovi povezani sa saslušanjem.

Za svaki zahtjev, početni zahtjev ili protutužbu, zahtjev treće strane s tražbinom u odnosu na predmet spora koji je u tijeku, zahtjev u slučajevima posebnih postupaka i druge Poveznica se otvara u novom prozoruzahtjeve u skladu s člankom 34.. zakona o parničnom postupku, koji se podnose sudu, plaća se državna pristojba. Poveznica se otvara u novom prozoruU članku 43.. zakona o parničnom postupku navode se oni koji su izuzeti od plaćanja sudskih troškova (uključujući nacionalne naknade).

Sudskom presudom u korist stranke kojoj je izrečena presuda nalaže se, s druge strane, svi sudski troškovi koje je ona platila. Ako se zahtjev djelomično prihvati, navedeni iznosi prosljeđuju se podnositelju zahtjeva razmjerno iznosu potraživanja koje je odredio sud i razmjerno dijelu tuženika u kojem je tvrdnja odbijena. Ne nadoknađuju se državna naknada za akcesornu pritužbu protiv sudske odluke, zahtjev za obnovu postupka i nova obrada predmeta u kojem je donesena presuda u odsutnosti.

Ako se tužitelj odrekne zahtjeva, on vraća sudske pristojbe koje snosi tuženik. Sudske pristojbe koje je tužitelj platio u ovom slučaju ne nadoknađuje tuženik. Međutim, ako tužitelj svoje zahtjeve ne drži na temelju činjenice da ih je tuženik dobrovoljno ispunio nakon podnošenja tužbe, sudu se na zahtjev podnositelja zahtjeva nalaže plaćanje sudskih pristojbi koje plaća tuženik.

Ako je tužba ostavljena bez provjere, sud nalaže tužitelju plaćanje sudskih troškova na zahtjev tuženika.

Ako je podnositelj zahtjeva oslobođen plaćanja, troškovi suda obračunavaju se prema dohotku države tuženika razmjeran njegovom zahtjevu.

Koji su rashodi?

Zahtjev za europski platni nalog na temelju Poveznica se otvara u novom prozoruUredbe br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju postupka za europski platni nalog podliježe državnoj dužnosti.

Tijekom postupka stranka može također morati platiti druge sudske pristojbe u prihodu države u obliku sudske pristojbe (na primjer, trošak izdavanja postupovnih dokumenata i duplikata) te troškove povezane s rješavanjem slučaja (npr. traženje tuženika od tužitelja, povezani troškovi, dostava sudskih naloga i drugih sudskih dokumenata te troškovi povezani s uslugama i prevođenjem).

Koliko moram platiti?

Prilikom podnošenja zahtjeva za europski platni nalog, država će vratiti 2 posto, ali ne više od 498,01 eura. Naknada Ureda plaća se u skladu s ograničenjima Poveznica se otvara u novom prozoru utvrđenima u članku 38.. zakona o parničnom postupku. S druge strane, troškovi povezani s obradom predmeta mogu varirati ovisno o nizu čimbenika (na primjer, ovisno o vrsti slanja dokumenata – slanje obične pošte ili elektroničke pošte).

Što će se dogoditi ako se sudske pristojbe ne plaćaju na vrijeme?

Ako zahtjev nije popraćen dokumentima kojima se potvrđuje plaćanje pristojbe države i drugih sudskih pristojbi u skladu s postupcima i iznosom propisanim zakonom, sud na temelju članka 133.. Poveznica se otvara u novom prozoruzakona o parničnom postupku napušta zahtjev bez navođenja vremenskog ograničenja za uklanjanje nedostataka.

Ako podnositelj zahtjeva otkloni nedostatke u određenom roku, smatra se da je prijava podnesena na dan kada je prvi put podnesen sudu.

Ako podnositelj zahtjeva ne pravodobno podnese zahtjev u za to određenom roku, smatra se da zahtjev nije podnesen i vraća se podnositelju zahtjeva.

Vraćanjem tvrdnje podnositelju zahtjeva ne sprječava se vraćanje tražbine sudu u skladu s postupkom opće primjene utvrđenim u ovom zakonu.

S druge strane, u slučaju sudskih pristojbi sud ih ne smije izdati prije plaćanja predmetne naknade. Međutim, ako se troškovi povezani s postupkom ne isplaćuju u državi do trenutka rješavanja predmeta, ona se izvršava nakon općih uvjeta izvršenja sudske odluke.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Državna naknada plaća se na račun Državne riznice. Plaća državna naknada (članak 34.Poveznica se otvara u novom prozoru. zakona o parničnom postupku, uz iznimku šestog stavka):

Korisnik: Državna riznica

Registarski broj: 90000050138

Račun: LV55TRE1060190911200

Banka primatelja: Državna riznica

BIC kod: TRELLV22

Poruka: podaci o identitetu osobe ili predmeta: broj predmeta (ako je poznat) i fizičke osobe – ime, prezime, osobni identifikacijski kod; za pravne osobe – naziv i registracijski broj. Ako se država plaća u ime druge osobe, moraju se navesti podaci o identitetu osobe u čije ime se vrši plaćanje: broj predmeta (ako je poznat) i fizičke osobe – ime, prezime, osobni identifikacijski kod; za pravne osobe – naziv i registracijski broj.

Državna naknada za izvršenje izvršnog naloga ili druge ovršne isprave može se isplatiti u obliku plaćanja na račun Riznice. Državna naknada za izvršenje obrasca izvršenja ili drugog dokumenta o izvršenju (Poveznica se otvara u novom prozoručlanak 34. stavak 6.. zakona o parničnom postupku) mora se platiti za:

Korisnik: Državna riznica

Registarski broj: 90000050138

Račun: LV71TRE1060190911300

Banka primatelja: Državna riznica

BIC kod: TRELLV22

Poruka: podaci o identitetu osobe ili predmeta: broj predmeta (ako je poznat) i fizičke osobe – ime, prezime, osobni identifikacijski kod; za pravne osobe – naziv i registracijski broj. Ako se država plaća u ime druge osobe, moraju se navesti podaci o identitetu osobe u čije ime se vrši plaćanje: broj predmeta (ako je poznat) i fizičke osobe – ime, prezime, osobni identifikacijski kod; za pravne osobe – naziv i registracijski broj.

Naknada za registar može se uplatiti na račun Državne riznice. Naknada za registar (članakPoveznica se otvara u novom prozoru 38.. zakona o parničnom postupku) treba platiti:

Korisnik: Državna riznica

Registarski broj: 90000050138

Br. LV39TRE1060190911100

Banka primatelja: Državna riznica

BIC kod: TRELLV22

Poruka: podaci o identitetu osobe ili predmeta: broj predmeta (ako je poznat) i fizičke osobe – ime, prezime, osobni identifikacijski kod; za pravne osobe – naziv i registracijski broj. Ako se administrativni doprinos ostvaruje u korist druge osobe, podaci o identitetu osoba kojima se plaća ured su: broj predmeta (ako je poznat) i fizičke osobe – ime, prezime, osobni identifikacijski kod; za pravne osobe – naziv i registracijski broj.

Troškovi povezani s postupkom i prisilna provedivost preuzete obveze mogu se platiti zbog uplate na račun koju je izvršio Sud. Troškovi povezani sa saslušanjem (članak 39..Poveznica se otvara u novom prozoru zakona o parničnom postupku) i rashodi koji se odnose na obvezno izvršenje obveza ( članak 3..Poveznica se otvara u novom prozoru zakona o parničnom postupku) (Zakona o parničnom postupku):

Okružni ili gradski sudovi i okružni sudovi:

Korisnik: Pravosudna uprava

Registarski broj: 90001672316

Račun: LV51TRE2190458019000

Banka primatelja: Državna riznica

BIC kod: TRELLV22

Poruka: 21499 kao i podaci za identifikaciju osobe ili predmeta: broj predmeta (ako je poznat) i fizičke osobe – ime, prezime, osobni identifikacijski kod; za pravne osobe – naziv i registracijski broj. Ako se troškovi povezani sa sluhom isplaćuju u korist druge osobe, moraju se navesti podaci kojima se identificira osoba za koju se plaćaju povezani rashodi: broj predmeta (ako je poznat) i fizičke osobe – ime, prezime, osobni identifikacijski kod; za pravne osobe – naziv i registracijski broj.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Dokumenti kojima se podupire plaćanje državnih pristojbi i ostalih sudskih pristojbi u skladu s postupcima i iznosom predviđenim zakonom prilažu se zahtjevu sudu. Ta se naknada plaća i prije predmetne usluge. Troškovi povezani s obradom predmeta moraju se podmiriti u tijeku postupka.


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 02/09/2019