Eiropas tiesiskās sadarbības atlants civillietās

Šī Eiropas e-tiesiskuma portāla iedaļa ir paredzēta kā vienas pieturas aģentūra, kurā meklēt praktisko informāciju par tiesu iestāžu sadarbību civillietās.