Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sõnastikud ja terminoloogia

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție în ceea ce privește calitatea traducerii.

Traducerea a fost evaluată ca fiind inacceptabilă

V-a fost utilă traducerea?


Selles osas antakse lühiülevaade olemasolevatest sõnastikest ja mitmekeelsest tesaurusest Euroopa tasandil.


Sõnastikud ja terminoloogia

Sõnastik on on tähestikuline teatava valdkonna terminite loetelu koos nende terminite määratlustega. Kakskeelse sõnastiku puhul on mõisted ühes keeles määratletud teises keeles või lämbuvad teises keeles sünonüümide või peaaegu sünonüümidega. Sõnastikku võib pidada konkreetse eriala või tegevusega seotud mõistete selgitusi sisaldavaks loendiks. Õigusvaldkonnas võib termin „sõnastik“ viidata kahele eri vahendile: esiteks võib see tähistada väljendite loendit, millele lisatud tõlked iga riigi jaoks, teiseks võib see tähistada terminiloogiliste määratluste loendit.

Sõnastikud

IATE

Lingil klikates avaneb uus akenIATE (InterActive Terminology for Europe) on mitmekeelne terminite andmebaas, mida kasutatakse tõlkimiseks Euroopa institutsioonides.

See sisaldab otsingumootorit kõikides Euroopa Liidu tegevusvaldkondades kasutatavate väljendite ja sõnaühendite jaoks. Selle korrektne kasutamine eeldab üsna professionaalseid teadmisi sihtkeelest. IATE on väga kasulik vahend professionaalsete tõlkijate jaoks, kuid üldsusele, kohtuasutustele või õigusvaldkonna töötajatele see täielikult ei sobi. Seepärast lisavad väljendite ja sõnaühendite tõlkeid tõlkijad ise, et luua uusi või täiendada olemasolevaid viiteid. Tõlkesoovitused on esitatud mitmes, kuid mitte igas Euroopa Liidu ametlikus keeles.

Juurdepääs IATEle on tasuta.

Sünonüümide sõnastik

ELi Sõnastikud

Lingil klikates avaneb uus akenVeebisait EU Vocabularies võimaldab juurdepääsu ELi institutsioonide ja asutuste hallatavatele sõnastikele. See sisaldab kontrollitud sõnaloendeid, skeeme, ontoloogiaid, andmemudeleid jne. Veebisait EU Vocabularies pakub ELi avalike andmete algatuse raames üldsuse jaoks tasuta juurdepääsu kogu oma sisule.

See tesaurus on olemas Euroopa Liidu 23 ametlikus keeles.

VÕRDLEV MITMEKEELNE ÕIGUSSÕNASTIK (VJM)

Vjm on mitmes siseriiklikus õigussüsteemis leiduvate mitmekeelsete terminoloogiliste andmekirjete kogum (24 keelt ja 30 õigussüsteemi), mis on koostatud Euroopa Liidu Kohtu jurist-lingvistide võrdlevat õigust käsitleva põhjaliku uurimistöö tulemusena.

VJMi terminoloogilistel andmekirjetel on väga üksikasjalik teave, näiteks määratlused (kohandatud igale õigussüsteemile), märkused võrdleva õiguse kohta, õigusviited (õigusaktid, kohtupraktika ja akadeemiline õiguskirjandus siseriiklikest, ELi ja rahvusvahelistest õigussüsteemidest), mõiste erinevad määratlused (samas keeles ja mõnikord sõltuvalt õigussüsteemist erinevad), mõiste päritolu selge märkimine (funktsionaalne ekvivalent või sõnastus – ümberpiiramine), hoiatused (näitavad valesõbrad, segaduse oht, vananenud terminid jne).

Praegu sisaldab VJM umbes 1 400 terminoloogilist kannet: 250 riiki sisserändeõiguse valdkonnas (välismaalaste õigused), 450 riiki perekonnaõiguses, 420 riiki kriminaalõiguses (ligikaudu pool kriminaalõiguses tehtud kannetest on läbivaatamisel) ja umbes 280 riiki muudes valdkondades. Kõik andmekirjed on kättesaadavad Lingil klikates avaneb uus akenIATE terminibaasis.

Seda sõnavara võivad kasutada kõik (kodanikud, õigusala töötajad, üliõpilased, lingvistid, terminoloogid, tõlkijad), kes soovivad mõistest aru saada. See võib olla kasulik ka tõlkimise ja koostamise eesmärgil.

Projekti kohta saab lisateavet järgmisel veebisaidil:

Lisateabe saamiseks Lingil klikates avaneb uus akenvõtke ühendust Euroopa Liidu Kohtus projekti eest vastutava meeskonnaga.


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Ultima actualizare: 07/05/2020