Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

  • Αρχική σελίδα
  • ...
  • ...
  • Αν η αξίωσή μου πρόκειται να αποσταλεί από αυτή τη χώρα σε άλλη χώρα της ΕΕ

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Αν η αξίωσή μου πρόκειται να αποσταλεί από αυτή τη χώρα σε άλλη χώρα της ΕΕ - Γερµανία


Ποια αρχή θα με βοηθήσει να υποβάλω αίτηση σε άλλη χώρα της ΕΕ;

Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Bundesministerium für Arbeit und Soziales)
Rochusstr. 1
53123 Bonn

Τηλ.: +49 228 99527 0
Φαξ: +49 228 99527 4134

Ηλ. ταχυδρομείο: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροdub@bmas.bund.de

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ:

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροAnspruch auf Entschädigung bei Gewalttaten im europäischen Ausland

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροCompensation for victims of violent crimes committed in another EU Member State

Ποιος είναι ο ρόλος των κέντρων εξυπηρέτησης;

Η γερμανική αρχή συνδρομής στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων βοηθά τα θύματα εγκλημάτων βίας που διαμένουν στη Γερμανία να εγείρουν αξιώσεις αποζημίωσης στο κράτος μέλος της ΕΕ στο οποίο ζημιώθηκαν.

Στα καθήκοντά της ανήκουν ιδίως:

  • η παροχή πληροφοριών στα θύματα εγκλημάτων βίας σχετικά με τις δυνατότητες που διαθέτουν να υποβάλουν αίτηση αποζημίωσης στο εξωτερικό (συμπεριλαμβανομένων οδηγιών σχετικά με την εκεί διαδικασία, την προθεσμία υποβολής της αίτησης, τις προϋποθέσεις της παροχής αποζημίωσης και τα αποδεικτικά έγγραφα που πρέπει να επισυνάπτονται στην αίτηση),
  • η διάθεση εντύπων αίτησης των κρατών όπου προκλήθηκε η βλάβη,
  • ο εντοπισμός της αρμόδιας αρχής η οποία αποφαίνεται επί της αξίωσης αποζημίωσης στο κράτος όπου προκλήθηκε η βλάβη,
  • η περαιτέρω διαβίβαση προς αυτήν της αίτησης αποζημίωσης μαζί με τα υποβληθέντα αποδεικτικά έγγραφα,
  • η δωρεάν μετάφραση των εγγράφων και της αλληλογραφίας στη γλώσσα του αντίστοιχου κράτους,
  • η παρακολούθηση της προόδου της διαδικασίας αποζημίωσης και η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την τρέχουσα πορεία της.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ αποφαίνονται επί της αίτησης αποκλειστικά βάσει του εθνικού τους δικαίου. Η γερμανική αρχή συνδρομής δεν μπορεί να επηρεάσει ούτε την εκεί διαδικασία ούτε την απόφαση.

Θα μεταφράσει η εν λόγω αρχή τα δικαιολογητικά έγγραφα, εφόσον αυτό απαιτείται για την εξερχόμενη αίτηση; Αν ναι, ποιος θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος;

Μπορείτε να αποστείλετε τα απαιτούμενα έγγραφα στην εθνική σας γλώσσα. Τα εν λόγω έγγραφα θα μεταφραστούν για εσάς δωρεάν.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα όταν η αίτηση αποστέλλεται στο εξωτερικό;

Η Γερμανία δεν επιβάλλει τέλη. Είναι πιθανόν άλλα κράτη μέλη της ΕΕ να απαιτήσουν την καταβολή τέλους πριν από την επεξεργασία της αίτησής σας.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/10/2020