Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Almindelige domstole - Nederlandene

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție în ceea ce privește calitatea traducerii.

Traducerea a fost evaluată ca fiind inacceptabilă

V-a fost utilă traducerea?

Her finder du oplysninger om almindelige domstoles organisation i Nederlandene.


Domstole

En retssag indledes normalt med retten. Der er 11 domstole i Nederlandene.

Hver domstol er opdelt i forskellige jurisdiktioner:

  • Civilret (borgere)
  • Forvaltningsret (borger over for offentlige myndigheder)
  • Strafferet (i tilfælde af lovovertrædelser og lovovertrædelser)
  • Kantonafdelingen (bl.a. i sager vedrørende leje, gæld, appeller af trafikbøder, arbejdskraft og overtrædelser)

Klageinstanser

De, der ikke er enige i en retsafgørelse, kan appellere. Straffesager og civilsager henhører under en af de fire domstole. For administrative sager kan klagen baseres på:

  • Domstole
  • Centrale Raad van Beroep (appeldomstol i sager om social sikring)
  • College van Beroep voor het Bedrijfsleven
  • Raad van State (afdelingen for forvaltningssager)

Højesteret

Nederlandenes højesteret er den øverste domstol i Nederlandene i civil-, straffe- og skatteretten. Det kan omstøde appelinstansernes domme (kassationsappel). Højesteret er også ansvarlig for at sikre retlig ensartethed og udviklingen af nederlandsk ret.

Yderligere oplysninger om retspraksis findes Link åbner i nyt vinduepå Nederlandenes retspraksis.

Juridiske databaser

Retspraksis er en vigtig del af de afgørelser og domme, der afsiges. Disse domme gøres tilgængelige for offentligheden ved optagelse i databasen på de retlige Link åbner i nyt vinduemyndigheders websted.

Er adgangen til databaserne gratis?

Ja, adgangen er gratis.

Relaterede links

Link åbner i nyt vindueNederlandsk retspraksis og Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandenes øverste domstol)

Link åbner i nyt vindueOplysninger om nederlandsk retspraksis på engelsk


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 29/10/2019