Unfair Commercial Practices Directive (2005/29) - Latvija

Nacionālie tiesību akti

1-10 no 32 dokumenti  attiecībā uz “Nacionālie tiesību akti”

rezultāti vienā lapā; kārtoti pēc 
Civillikums 28/01/1937 01/09/1992
 • Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss 07/12/1984 01/07/1985
 • Latvijas Administratīvo Pārkāpuku Kodekss
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 07/12/1984
  • Spēkā stāšanās datums: 01/07/1985
Latvijas Administratīvo Pārkāpuku Kodekss 07/12/1984 01/07/1985
 • Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 08/06/1994
  • Spēkā stāšanās datums: 18/06/1994
  • PDF: legislation336_lv.pdf
Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību 08/06/1994 18/06/1994
 • Krimināllikums
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 17/06/1998
  • Spēkā stāšanās datums: 01/04/1999
Krimināllikums 17/06/1998 01/04/1999
 • Tūrisma likums
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 17/09/1998
  • Spēkā stāšanās datums: 01/01/1999
  • PDF: Tūrisma lik_lv.pdf
Tūrisma likums 17/09/1998 01/01/1999
Patērētāju tiesību aizsardzības likums 18/03/1999 15/04/1999
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.178 "Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas"
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 18/05/1999
  • Spēkā stāšanās datums: 01/01/2000
  • PDF: MK not. 178_lv.pdf
Ministru kabineta noteikumi Nr.178 "Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas" 18/05/1999 01/01/2000
Valsts valodas likums 09/12/1999 01/09/2000
 • Reklāmas likums
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 20/12/1999
  • Spēkā stāšanās datums: 24/01/2000
  • PDF: Reklāmas likums_lv.pdf
Reklāmas likums 20/12/1999 24/01/2000

1-10 no 32 dokumenti  attiecībā uz “Nacionālie tiesību akti”


Izpildes sistēma

Nav pieejami nekādi rezultāti


Lietas

21-30 no 42 dokumenti  attiecībā uz “Lietas”

rezultāti vienā lapā; kārtoti pēc 
 • Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-25
  • Nacionālais identifikators: Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-25
  • Vispārpieņemtais nosaukums: link
  • Direktīvas daļa: Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Annex I, 20.
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 08/12/2011
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-25 link Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Annex I, 20." Administratīvs lēmums, pirmā instance" 08/12/2011
 • Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-27
  • Nacionālais identifikators: Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-27
  • Vispārpieņemtais nosaukums: link
  • Direktīvas daļa: Chapter 2, Section 2, Article 9, (b) Chapter 2, Section 1, Article 7, 4., (d) Chapter 2, Section 2, Article 8
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 15/12/2011
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-27 link Chapter 2, Section 2, Article 9, (b) Chapter 2, Section 1, Article 7, 4., (d) Chapter 2, Section 2, Article 8" Administratīvs lēmums, pirmā instance" 15/12/2011
 • Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-3
  • Nacionālais identifikators: Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-3
  • Vispārpieņemtais nosaukums: link
  • Direktīvas daļa: Chapter 2, Section 2, Article 9, (b) Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Section 2, Article 8
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 19/12/2011
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-3 link Chapter 2, Section 2, Article 9, (b) Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Section 2, Article 8" Administratīvs lēmums, pirmā instance" 19/12/2011
 • Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-PTU-F29-6
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-PTU-F29-6 link Annex I, 9. Chapter 1, Article 2, (b)" Administratīvs lēmums, pirmā instance" 01/03/2012
 • Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā Nr. A420592710
  • Nacionālais identifikators: Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā Nr. A420592710
  • Vispārpieņemtais nosaukums: link
  • Direktīvas daļa: Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (a) Chapter 2, Section 1, Article 6, 2. Annex I, 20.
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 07/03/2012
Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā Nr. A420592710 link Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (a) Chapter 2, Section 1, Article 6, 2. Annex I, 20." Administratīvs lēmums, pirmā instance" 07/03/2012
 • Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā Nr. A420632710
Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā Nr. A420632710 link Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Annex I, 16. Chapter 4, Article 11, 1., (b)" Administratīvs lēmums, pirmā instance" 08/03/2012
 • Consumer Rights Protection Centre Decision No. E03-PTU-K8-8
  • Nacionālais identifikators: Consumer Rights Protection Centre Decision No. E03-PTU-K8-8
  • Vispārpieņemtais nosaukums: link
  • Direktīvas daļa: Annex I, 26. Chapter 2, Article 5, 4., (b) Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1.
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 29/03/2012
Consumer Rights Protection Centre Decision No. E03-PTU-K8-8 link Annex I, 26. Chapter 2, Article 5, 4., (b) Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1." Administratīvs lēmums, pirmā instance" 29/03/2012
 • Consumer Rights Protection Centre Decision No. E03-PTU-K49-14
  • Nacionālais identifikators: Consumer Rights Protection Centre Decision No. E03-PTU-K49-14
  • Vispārpieņemtais nosaukums: link
  • Direktīvas daļa: Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Section 1, Article 7, 4., (d) Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (e) Chapter 2, Section 1, Article 7, 4., (b) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (g) Chapter 2, Section 1, Article 7, 4., (e) Chapter 1, Article 2, (h)
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 26/04/2012
Consumer Rights Protection Centre Decision No. E03-PTU-K49-14 link Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Section 1, Article 7, 4., (d) Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (e) Chapter 2, Section 1, Article 7, 4., (b) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (g) Chapter 2, Section 1, Article 7, 4., (e) Chapter 1, Article 2, (h)" Administratīvs lēmums, pirmā instance" 26/04/2012
 • Consumer Rights Protection Centre Decision No. E03-PTU-K46-16
  • Nacionālais identifikators: Consumer Rights Protection Centre Decision No. E03-PTU-K46-16
  • Vispārpieņemtais nosaukums: link
  • Direktīvas daļa: Chapter 2, Article 5, 4. Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (d)
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 10/05/2012
Consumer Rights Protection Centre Decision No. E03-PTU-K46-16 link Chapter 2, Article 5, 4. Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (d)" Administratīvs lēmums, pirmā instance" 10/05/2012
 • Consumer Rights Protection Centre Decision No. E03-PTU-K47-30
  • Nacionālais identifikators: Consumer Rights Protection Centre Decision No. E03-PTU-K47-30
  • Vispārpieņemtais nosaukums: link
  • Direktīvas daļa: Chapter 1, Article 2, (k) Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (e) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1.
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 14/06/2012
Consumer Rights Protection Centre Decision No. E03-PTU-K47-30 link Chapter 1, Article 2, (k) Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (e) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1." Administratīvs lēmums, pirmā instance" 14/06/2012

21-30 no 42 dokumenti  attiecībā uz “Lietas”


Juridiskā literatūra

2 dokumenti atrasti, tiek rādīti visi  attiecībā uz “Juridiskā literatūra”

rezultāti vienā lapā; kārtoti pēc 
Vītoliņa B. Patērētāju tiesību aizsardzības pamati. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2015. Patērētāju tiesību aizsardzības pamati VĪTOLIŅA, B. 01/01/1970
Lūse T. Kur velkamas Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma piemērošanas robežas. Jurista Vārds, 26.05.2015., No. 21 (873), pp. 23-25. Kur velkamas Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma piemērošanas robežas LŪSE, T. 01/01/1970

2 dokumenti atrasti, tiek rādīti visi  attiecībā uz “Juridiskā literatūra”


Citi dokumenti

5 dokumenti atrasti, tiek rādīti visi  attiecībā uz “Citi dokumenti”

rezultāti vienā lapā; kārtoti pēc 
Maldinoša reklāma. Ko nosaka likums? Latvijas Vēstnesis, „Par likumu un valsti”
Vadlīnijas godīgas komercprakses īstenošanai bērniem paredzēto tiešsaistes spēļu jomā Consumer Rights Protection Centre
Vadlīnijas godīgas komercprakses īstenošanai cenu salīdzināšanas mājaslapās Consumer Rights Protection Centre
Vadlīnijas godīgas komercprakses īstenošanai patērētāju kreditēšanas jomā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Consumer Rights Protection Centre)
Vadlīnijas preču un pakalpojumu cenu norādīšanai, tostarp godīgas komercprakses īstenošanā Consumer Rights Protection Centre

5 dokumenti atrasti, tiek rādīti visi  attiecībā uz “Citi dokumenti”