Katastre nehnuteľností v krajinách EÚ

Austrija

Táto stránka poskytuje prehľad o katastri nehnuteľností v Rakúsku.

Saturu nodrošina
Austrija

Aké informácie obsahuje nemecká pozemková kniha?

Z katastra nehnuteľností možno získať odpovede na právne a faktické otázky. Kataster nehnuteľností obsahuje zdokumentované informácie o všetkých právne záväzných pozemkových transakciách v Rakúsku.

Rakúsky pozemkový register a elektronický archív možno konzultovať prostredníctvom súdov, notárov, právnikov a sprostredkovateľských agentúr.

Je prístup do nemeckej pozemkovej knihy bezplatný?

Musí sa zaplatiť malý poplatok. Musí sa to vyplatiť súdu, notárovi, advokátovi alebo jednej z sprostredkovateľských agentúr. Fakturačné agentúry sú uvedené pod názvom „kataster nehnuteľností“ na domovskej stránke rakúskej justície. http://www.justiz.gv.at/

Ako vyhľadávať v nemeckej pozemkovej knihe

Zadaním čísla katastrálnej obce a počtu vkladov (EZ) alebo čísla pozemku možno z databázy získať tieto informácie:

  • Súčasné a historické výňatky z katastra nehnuteľností
  • Výťažky z pomocných zariadení

Tieto informácie zahŕňajú všetky vzpriamené údaje. Prístup k vymazaným údajom možno získať aj na požiadanie (v prípade údajov zadaných po prechode do elektronického registra). Staršie údaje sú k dispozícii len v papierovej forme.

Všeobecný register, zbierka dokumentov a pomocný riaditeľ sú verejné. Prístup k informáciám prostredníctvom jednoduchej prehliadky osôb (vlastníkov) je prísne obmedzený. Prostredníctvom dôkazu o oprávnenom záujme môže takéto vyhľadávanie vykonať okresné súdy (kataster nehnuteľností).

História

Z približne 1870 na 1992 boli katastrálne registre uchovávané v papierovej forme. V rokoch 1980 až 1992 boli údaje prenesené do pozemkovej databázy. V roku 7.5.2012 sa pozemkový register prisúdil do nového programového obdobia a odvtedy sa ďalej rozvíjal (automatizovaný).

Posledná aktualizácia: 13/08/2020

Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.