Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Uzņēmējdarbības reģistri dalībvalstīs - Slovākija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas slovāku versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

 

Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Slovākijas Uzņēmumu reģistru.


Kāda informācija atrodama Uzņēmumu reģistrā?

Saite atveras jaunā logāUzņēmumu reģistrs (Obchodný register) ir publiski pieejams saraksts, kurā iekļauti uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un citu juridisku personu dati, kuru reģistrācija ir noteikta īpašos tiesību aktos.

Sarakstu pārvalda Saite atveras jaunā logāSlovākijas Republikas Tieslietu ministrija (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky).

Uzņēmumu reģistru uztur reģistra tiesas (registrové súdy) (rajona tiesa apgabaltiesas atrašanās vietā).

Vai piekļuve Uzņēmumu reģistram ir bez maksas?

Uzņēmumu reģistrs un dokumentu reģistrs ir pieejami ikvienam. Piekļūt Uzņēmumu reģistram un iegūt tā izrakstus iespējams par maksu.

Tomēr, ja pieteikuma iesniedzējs vēlas saņemt elektronisku izrakstu no Uzņēmumu reģistra vai deponēta dokumenta elektronisku kopiju, vai elektronisku apstiprinājumu, ka konkrēts dokuments nav deponēts dokumentu reģistrā, reģistra tiesa izsniedz attiecīgos dokumentus elektroniski un bez maksas.

Kā veikt meklēšanu Uzņēmumu reģistrā?

Meklēšanu var veikt slovāku vai angļu valodā.

Slovākijas Saite atveras jaunā logāUzņēmumu reģistrā (obchodný register) var veikt meklēšanu pēc šādiem kritērijiem:

Cik uzticami ir reģistrā iekļautie dokumenti?

Likums Nr. 513/1991 (Komercdarbības kodekss) nosaka gadījumus, kad var atsaukties uz Uzņēmumu reģistrā iekļautajiem datiem un — attiecīgā gadījumā — uz reģistrā deponēto dokumentu saturu.

Uzņēmumu reģistrā ievadītie dati ir spēkā attiecībā uz trešām personām no dienas, kad tie publicēti. To dokumentu saturs, kuri saskaņā ar likumu ir jāpublicē, ir spēkā attiecībā uz trešām personām no dienas, kad par to deponēšanu dokumentu reģistrā ir paziņots Komercdarbības Vēstnesī.

No minētā brīža trešās personas var atsaukties uz publicētajiem datiem vai dokumentu saturu. Tomēr minētais neattiecas uz gadījumu, kad reģistrēta persona var pierādīt, ka trešai personai dati vai dokumenta saturs ir bijis iepriekš zināms.

Tomēr reģistrēta persona nevar vērsties pret trešām personām, atsaucoties uz publicētiem datiem vai dokumentu saturu, 15 dienas pēc to publicēšanas, ja attiecīgās trešās personas var pierādīt, ka tās nevarēja iepriekš uzzināt attiecīgos datus vai dokumentu saturu.

Pēc minētā termiņa uz reģistrētajiem datiem un reģistrā deponēto dokumentu saturu var paļauties.

Gadījumā, ja reģistrētie dati un publicētie dati nesakrīt vai ja atšķiras deponēto dokumentu un publicēto dokumentu saturs, reģistrēta persona (uzņēmums), pret trešām personām var atsaukties tikai uz publicēto versiju. Tomēr reģistrēta persona var atsaukties uz reģistrētajiem datiem vai deponēto dokumentu saturu, ja tā pierāda, ka trešā persona bija informēta par to saturu.

Slovākijas Uzņēmumu reģistra vēsture

1992. gadā pēc Likuma Nr. 513/1991 (Komercdarbības kodeksa) pieņemšanas tika izveidots Slovākijas Uzņēmumu reģistrs, ar kuru aizvietoja iepriekšējo uzņēmumu reģistru.

Komercdarbības kodekss ( 27.– 34. pants) noteica Uzņēmumu reģistra tiesisko ietvaru līdz 2004. gadam.

2004. gada 1. februārī stājās spēkā Īpašais likums Nr. 530/2003 par Uzņēmumu reģistru un par dažu citu likumu grozījumiem. Ar to tika ieviestas jaunas juridiskas prasības, kas piemērojamas Uzņēmumu reģistram. Pēc īpašā likuma ieviešanas daļa noteikumu, kas veido Uzņēmumu reģistra tiesisko regulējumu, tika svītroti no Komercdarbības kodeksa.

Patlaban Uzņēmumu reģistrs tiek uzturēts elektroniski. Dokumentu reģistrs tiek uzturēts papīra formātā un elektroniski.

Attiecīgas saites

Saite atveras jaunā logāUzņēmumu reģistrs

Saite atveras jaunā logāSlovākijas Republikas Uzņēmumu reģistrs


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 26/11/2019