Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Spānija


Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

Valodas pieprasījumu pārsūtīšanai

Spāņu valoda.

Pieprasījuma veidlapas kompensācijas saņemšanai

VeidlapaPDF(75 Kb)es, lai nosūtītu kompensācijas prasību pārrobežu gadījumos.

VeidlapaPDF(53 Kb)es, lai nosūtītu lēmumus attiecībā uz kompensācijas prasību pārrobežu gadījumos.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 03/04/2019