Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande - Slovenien

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?


Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Domstolsavgifter som ska betalas enligt det europeiska småmålsförfarandet fastställs i lagen om domstolsavgifter (Republiken Sloveniens officiella tidning nr 37/08, 97/10 och 63/13, Länken öppnas i ett nytt fönster58/14 — Konstitutionella avgifter) Länken öppnas i ett nytt fönster19/15 — författningsdomstolens beslut, Förenta staterna, 30/16 och 10/17 – ZPPE; nedan kallad: ZST-1) som en allmän regel om domstolsavgifter.

ZST-1 (artikel 6) utgör den rättsliga grunden för betalning av domstolsavgifter i kontanter, elektroniska pengar och andra tillämpliga betalningsmedel, inklusive betalning av avgifter för det europeiska småmålsförfarandet. I praktiken kan domstolsavgifterna betalas elektroniskt via onlinebetalningstjänsten hos enskilda banker.

Vilka avgifter gäller?

I det europeiska småmålsförfarandet måste en engångsavgift betalas för hela förfarandet. Den person som är skyldig att betala en sådan domstolsavgift är sökanden och ska betalas av sökanden vid tidpunkten för begäran om att ett domstolsförfarande ska inledas.

Hur mycket ska jag betala?

Det belopp för domstolsavgiften för det europeiska småmålsförfarandet som käranden ska betala vid tidpunkten för ansökan om att inleda ett förfarande är beroende av värdet av föremålet för förfarandet:

 • målet är 300 EUR, avgiften är 54 EUR.
 • för värdet på föremålet för förfarandet, mellan 301 och 600 EUR, ska avgiften vara 78 EUR.
 • för värdet på föremålet för förfarandet, mellan 601 och 900 EUR, ska avgiften vara 102 EUR.
 • för värdet på föremålet för förfarandet, mellan 901 och 1,200 EUR, ska avgiften vara 126 EUR.
 • för värdet på föremålet för förfarandet, mellan 1,201 och 1,500 EUR, ska avgiften vara 150 EUR.
 • för värdet på föremålet för förfarandet, mellan 1,501 och 2,000 EUR, ska avgiften vara 165 EUR.
 • för värdet på föremålet för förfarandet, mellan 2,001 och 2,500 EUR, ska avgiften vara 180 EUR.
 • för värdet på föremålet för förfarandet, mellan 2,501 och 3,000 EUR, ska avgiften vara 195 EUR.
 • för värdet på föremålet för förfarandet, mellan 3,001 och 3,500 EUR, ska avgiften vara 210 EUR.
 • för värdet på föremålet för förfarandet, mellan 3,501 och 4,000 EUR, ska avgiften vara 225 EUR.
 • för värdet på föremålet för förfarandet, mellan 4,001 EUR och 4,500 EUR, ska avgiften vara 240 EUR.
målet för förfarandena mellan 4,501 och 5,000 EUR är en avgift på 255 EUR.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Om sökanden inte betalar domstolsavgiften i tid ska domstolen ändå gå vidare med förfarandet och domstolsavgiften kan i förekommande fall verkställas.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

ZST-1 (artikel 6) utgör den rättsliga grunden för betalning av domstolsavgifter i kontanter, elektroniska pengar och andra tillämpliga betalningsmedel, inklusive betalning av avgifter för det europeiska småmålsförfarandet.

I praktiken kan domstolsavgifterna betalas elektroniskt via onlinebetalarna i enskilda banker och kan också betalas direkt av betaltjänstleverantörer eller av rättsliga kassaapparater (kassa- eller kassaterminaler).

När det gäller elektronisk betalning har varje enskild bank sin egen betaltjänst.

En domstolsavgift får betalas i förskott av den beskattningsbara personen, dvs. vid tidpunkten för ingivandet av ansökan till domstol, men får lämna in en ansökan till domstolen och vänta på att domstolen skickar en betalningsorder, utöver de domstolsavgifter som ska betalas samt övriga upplysningar som behövs för att betalningen ska kunna göras.

Vad ska jag göra efter betalningen?

Om domstolsavgiften utgår genom hänvisning till en lämplig hänvisning (som domstolen ska meddela gäldenären i beslutet om betalning av domstolsavgiften), ska den beskattningsbara personen inte vara skyldig att förse domstolen med bevis på betalning. I förevarande mål är domstolen informerad om den betalning som sker genom ett särskilt elektroniskt banksystem (UJPnet), där det är av avgörande betydelse vid fastställandet av den konkreta betalningen som korrekt referens.

Om domstolsavgiften betalas utan korrekt hänvisning måste den beskattningsbara personen emellertid lämna in bevis på betalning till domstolen. För att ett sådant intyg ska vara giltigt krävs inga särskilda formella villkor. På grundval av detta intyg ska domstolen, vid behov, kontrollera betalningen av domstolsavgiften i UJPnet (särskilt om domstolsavgiften inte betalas vid domstolens kassa).


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 20/09/2019