Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Atrast zvēŗinātu tulku vai tulkotāju - Austrija

Šajā portāla sadaļā sniegtā informācija palīdzēs atrast tulkotāju un tulku tieslietu jomā Austrijā.


Kā atrast tulkotāju vai tulku tieslietu jomā Austrijā?

Austrijas federālā Tieslietu ministrija uztur parasto zvērināto un darbam tiesā sertificēto tulku sarakstu (tiesas tulku saraksts), kurā ietver tikai tās personas, kas var pierādīt, ka atbilst konkrētām likumā noteiktām prasībām (jo īpaši pietiekamas zināšanas konkrētajā jomā).

Šim nolūkam ir izveidota īpaša Saite atveras jaunā logātīmekļa vietne, kurai var piekļūt arī no Saite atveras jaunā logāTieslietu ministrijas tīmekļa vietnes.

Kopš 2004. gada tīmekļa vietnē ir nodrošināta piekļuve:

  • tulkotāju vai tulku datubāzei, kas sakārtota pēc noteiktiem kritērijiem,
  • juridiskai informācijai par rakstiskās un mutiskās tulkošanas pakalpojumiem.

Vai piekļuve Austrijas tulkotāju datubāzei ir bez maksas?

Tīmekļa vietne ir publiski pieejama, un piekļuve ir bez maksas.

Kā meklēt tulkotāju tieslietu jomā Austrijā

Īpašajā Saite atveras jaunā logātīmekļa vietnē tulkotājus un tulkus var meklēt pēc šādiem kritērijiem:

  • Valoda
  • Tiesas iecirknis

Specifiskiem meklējumiem var izmantot Saite atveras jaunā logāmeklēšanas rīku, kas ļauj datubāzē meklēt pilnu tekstu. Iegūtos rezultātus var šķirot pēc valodas un tiesas iecirkņa.

Saites

Saite atveras jaunā logāTulkotāju un tulku tieslietu jomā saraksts


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 14/08/2020