Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tvangsauktion - Grækenland

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?


1. Offentliggørelse og prisfastsættelse i forbindelse med salg af beslaglagte aktiver

Beslaglæggelsen sker ved at fjerne ejendommen (artikel 954 i den civile retsplejelov) eller ved at beslaglægge skyldners ejendom eller skyldners tinglige rettigheder over fast ejendom (artikel 992 i den civile retsplejelov) af fogeden, og der udarbejdes en rapport over et voksent vidne. Den person, der er gjort udlæg i, vurderes af fogeden eller den sagkyndige, der er udpeget af fogeden, efter dennes skøn. For fast ejendom skal en uafhængig ekspert fastsætte ejendommens handelsværdi.

Beslaglæggelsesattesten skal indeholde: a) en nøjagtig beskrivelse af den beslaglagte ejendom, således at der ikke opstår tvivl om ejendommens identitet, b) en angivelse af fogedens eller ekspertens værdiansættelse af den beslaglagte ejendom, c) prisen for det første tilbud på den faste ejendom, som skal være handelsværdien af den beslaglagte ejendom, d) en angivelse af det fuldbyrdelsesdokument, som fuldbyrdelsen er baseret på, den kendelse, der er forkyndt for debitor, og det beløb, for hvilket ejendommen er beslaglagt, e) datoen for auktionen, datoen for auktionen, datoen for den tvangsauktion, der erforetaget, datoen for auktionen, den tvangsauktion, der er genstand for auktionen, (datoen for den tvangsauktion, hvor auktionen er), datoen for auktionen, datoen for auktionen, datoen for auktionen, datoen for den tvangsauktion, der er datoen for auktionen, datoen for auktionen, datoen for auktionen, datoen for den tvangsauktion, hvor auktionen er beliggende, datoen for den tvanggjorte auktion, datoen for auktionen, datoen for den tvangsauktion, på hvilken auktionen er beliggende, datoen for den tvangsauktion, der er genstand for auktionen, og datoen for den tvangsauktion, der er genstand for auktionen, og d)

En udskrift af udlægsbeviset med angivelse af navnet på indehaveren og den part, mod hvem der anmodes om fuldbyrdelse, en kort beskrivelse af de beslaglagte aktiver, den første tilbudspris, kvoteudbyderens navn og nøjagtige adresse samt sted, dato og klokkeslæt for auktionen offentliggøres ti (10) fra beslaglæggelsen på webstedet for publikationer fra Den Juridiske Tjeneste for forsikringsbranchen under Den Fælles Fond for Uafhængige Arbejdstagere.

Auktionen kan ikke finde sted uden overholdelse af disse formaliteter, da den ellers er ugyldig.

2. Tredjeparter, der kan gennemføre salget

Den beslaglagte ejendom bortauktioneres offentligt via en elektronisk platform for en notar i det distrikt, hvor beslaglæggelsen fandt sted, som blev udpeget til auktionen (artikel 959 i den civile retsplejelov), mens den beslaglagte ejendom også auktioneres via en elektronisk platform for en notar i det distrikt, hvor ejendommen befinder sig, som er udpeget til auktionen (artikel 998 i den civile retsplejelov).

Auktionen finder sted ved at afgive elektroniske bud, efter at de bydende har betalt en sikkerhed og er certificeret i de elektroniske systemer i overensstemmelse med artikel 959 i den civile retsplejelov. Der afholdes auktioner ved domstolen for krav af mindre værdi i den retskreds, hvor ejendommen blev beslaglagt, hverdage, dvs. onsdag, torsdag eller fredag.

3. Auktionstyper, for hvilke reglerne måske ikke finder fuld anvendelse

Beslaglæggelse af særlige aktiver (retsplejelovens § § 1022-1033):

Der kan også gøres udlæg i de formuerettigheder, som den part, mod hvem der anmodes om fuldbyrdelse, har, og som ikke kan gøres til genstand for udlæg efter proceduren i artikel 953 (1) og (2), 982 og 992 i den civile retsplejelov, navnlig ophavsret, patentrettigheder og udnyttelse af film, krav mod tredjemand, der afhænger af modværdien, forudsat at de materielle retsregler tillader overførsel af sådanne rettigheder (artikel 1022 i den civile retsplejelov).

Hvis det er blevet besluttet at sælge den rettighed, der er gjort krav på, ved auktion, udpeger retten for mindre krav auktionsholderen (artikel 1026 i den civile retsplejelov), og de bestemmelser, der gælder for auktion over løsøre, finder anvendelse.

4. Oplysninger om nationale registre over aktiver

Der findes ingen nationale registre over aktiver

5. Oplysninger om databaser til brug for kreditors identifikation af skyldnerens aktiver eller fordringer

Der findes ingen databaser, der kan bruges til at identificere skyldnerens fysiske aktiver eller fordringer. Der findes kun et centralt system, der forvaltes af IAPR, og som specifikke myndigheder har adgang til (anklagemyndigheden, skattekontoret, den offentlige myndighed for kronepenge osv.), og som viser bankkonti i græske banker.

6. Oplysninger om onlinesalg

Siden begyndelsen af 2018 er alle auktioner blevet gennemført elektronisk via den elektroniske platform Link åbner i nyt vindueeauction.gr.


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 18/11/2020