Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Uztura prasības

Tiek gatavots tulkojums valodā, kuru pašlaik esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.

Ja jūs vēlaties pieprasīt uzturēšanas līdzekļus, piemēram, prasot bērna ikmēneša uzturlīdzekļus no viena no vecākiem, kas nedzīvo kopā ar bērnu, ES tiesību akti ļauj jums vērsties jūsu piederības valsts tiesā, kura nosaka to, vai attiecīgajai personai ir jāmaksā uzturēšanas līdzekļi, un aprēķina alimentu apjomu. Šādu spriedumu bez grūtībām atzīst citās Eiropas Savienības dalībvalstīs.


Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās

Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, izvēlieties kādu no labajā pusē redzamajiem karodziņiem.

Jauni noteikumi no 2011. gada

No 2011. gada 18. jūnija piemēros Saite atveras jaunā logājaunus noteikumus par uzturēšanas saistību lietām. Ar tiem joprojām tiks nodrošināta uzturēšanas līdzekļu kreditoru juridiskā aizsardzība, atļaujot viņam/viņai iesūdzēt parādnieku savas valsts tiesā. Turklāt visi spriedumi par uzturēšanas saistībām, ko pasludinājušas dalībvalstu tiesas, brīvi cirkulēs Eiropas Savienībā, un tos bez papildu formalitātēm varēs izpildīt visās pārējās dalībvalstīs. Uzturēšanas līdzekļu kreditori un parādnieki saņems arī administratīvu palīdzību no dalībvalstīm.

Ja uzturlīdzekļi pienākas no personas, kas dzīvo valstī, kura nav ES dalībvalsts, vai arī ja uzturlīdzekļi pienākas šai personai, jūs varat izmantot Saite atveras jaunā logāKonvenciju par bērnu uzturlīdzekļu un cita veida ģimenes uzturēšanas līdzekļu pārrobežu piedziņu un Saite atveras jaunā logāProtokolu par tiesību aktiem, ko piemēro uzturēšanas saistībām, lai piedzītu uzturēšanas līdzekļus valstīs, kas nav ES dalībvalstis, bet ir minētās konvencijas līgumslēdzējas puses.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 03/12/2014