Regulamentul Bruxelles IIa - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești

Informații de la nivel național și formulare online referitoare la Regulamentul nr. 2201/2003

Informații generale

Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000.

Dispoziţiile regulamentului se aplică între toate statele membre ale Uniunii Europene, cu excepţia Danemarcei.

O hotărâre judecătorească pronunţată într-un stat membru se recunoaşte în celelalte state membre, fără a se recurge la o procedură specială.

O hotărâre judecătorească pronunţată într-un stat membru şi executabilă în respectivul stat membru se execută în alt stat membru în cazul în care, la cererea oricăreia dintre părţile interesate, se declară executabilă în acel stat membru. O cerere de de încuviinţare a executării se înaintează instanţei indicate pe lista de la Instanța de aplicare a recunoașterii/forței executorii. Acţiunea împotriva deciziei privind încuviinţarea executării se depune la instanţa care apare pe lista Instanța de apel împotriva unei hotărâri privind recunoașterea/forța executorie.

Hotărârile privind drepturile de acces şi hotărârile privind returnarea copilului sunt recunoscute şi executate în celelalte state membre, fără a fi necesară o încuviinţare a executării, cu condiţia să fie însoţite de un certificat.

Regulamentul oferă patru formulare tip.

Fiecare stat membru desemnează cel puţin o autoritate centrală pentru a sprijini aplicarea acestui regulament.

Portalul european e-Justiție vă oferă informații despre aplicarea regulamentului și un instrument, ușor de utilizat, pentru completarea formularelor.

Pentru informații detaliate de la nivel național, selectați drapelul țării care vă interesează.

Linkuri utile

Ghid practic pentru aplicarea Regulamentului Bruxelles IIa (2014)  PDF (1076 Kb) ro

Versiunea ARHIVATĂ a vechiului site ATLASUL judiciar european (închis la 30 septembrie 2017)


GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Dreptul familiei - Regulamentul Bruxelles IIa - chestiuni în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești


*mențiuni obligatorii
Ultima actualizare: 21/03/2022

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.