Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Oficiālo paziņojumu publicēšana - Dānija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas dāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.


Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) tiek publicēti oficiālie paziņojumi?

Oficiālie paziņojumi tiek iekļauti Statstidende un publicēti vietnē Saite atveras jaunā logāhttps://statstidende.dk/.

Līdz 2005. gada 14. oktobrim Statstidende tika publicēts arī papīra formā.

Kādu veidu paziņojumi tiek publicēti?

Statstidende tiek publicēti īpaši obligātie paziņojumi ar juridisku spēku iedzīvotājiem, uzņēmumiem un iestādēm, kā arī konkrēti neobligātie paziņojumi.
Citā starpā tiek publicēti paziņojumi, kas attiecas uz mirušu personu īpašumu (piem., paziņojumi kreditoriem), īpašumu bankrota procedūrā (piem., bankrota rīkojumi), uzņēmumu reorganizāciju, rīkojumiem un tamlīdzīgām tiesas pavēstēm, pārdošanu ar tiesas rīkojumu, kā arī vēlēšanām un referendumiem.

Kādas(-u) organizācijas(-u) paziņojumi tiek publicēti?

Tiek publicēti tiesu, juristu, publisku iestāžu un privātuzņēmumu paziņojumi.

Vai oficiālie paziņojumi ir pieejami bez maksas?

Piekļuve gan vienreizēju, gan pastāvīgu meklējumu veikšanai ir bez maksas (sk. turpmāk).

Kādu veidu meklējumus var veikt?

Ir trīs meklēšanas iespējas:

  • meklēšana pēc paziņojuma numura;
  • vienkārša meklēšana — brīvs teksts (piem., paziņojuma veids vai attiecīgās personas vārds) kombinācijā ar paziņojuma datumu/laikposmu;
  • detalizēta meklēšana — sašaurināta meklēšana pēc paziņojuma kategorijas (piem., “Mirušo personu īpašumi” vai “Pārdošana ar tiesas rīkojumu” un saistītas apakškategorijas) un meklēšana pēc dažādiem kritērijiem atkarībā no izvēlētās kategorijas (piem., vārds, CPR/CVR numurs (uzņēmuma/personas reģistrācijas numurs), un/vai tās personas adrese, uz kuru attiecas paziņojums vai kura ievietojusi paziņojumu).

Attiecībā uz paziņojumiem, kuros ietverti personas dati, kas citos kontekstos tiek uzskatīti par konfidenciāliem, pēc viena gada meklēšanu nevar veikt, kā kritēriju izmantojot vārdu vai citu personas identifikācijas veidu.
Visi paziņojumi tiek dzēsti no vietnes statstidende.dk pēc pieciem gadiem.

Kopš kura datuma oficiālie paziņojumi ir pieejami elektroniskā formā?

Statstidende tiek publicēts elektroniski kopš 2000. gada. Kopš 2005. gada 15. oktobra Statstidende tiek publicēts tikai elektroniskā formā.

Vai var saglabāt meklējumus un nosūtīt paziņojumus, ja ir izpildīti kritēriji?

Pastāvīgajiem meklējumiem var izmantot iestatījumus. To var izdarīt bez maksas, bet lietotājam ir jābūt reģistrētam. Principā var iestatīt līdz 25 pastāvīgajiem meklējumiem.
Paziņojumus, kas atbilst pastāvīgo meklējumu kritērijiem, nosūta pa e-pastu html formātā to publicēšanas dienā.
Ir arī iespējams abonēt Statstidende attiecīgās dienas pdf versiju. Tādējādi dienās, kad tiek publicēts Statstidende, tiks saņemts e-pasts ar attiecīgās dienas Statstidende pdf formātā.

Vai oficiālie paziņojumi ir brīvi pieejami kā atvērtie dati? Ja tā ir, kur ir atrodams repozitorijs un/vai tehniskā informācija?

Atvērtie dati ir pieejami ikvienam, izmantojot REST meklēšanu vietnē Saite atveras jaunā logāhttps://statstidende.dk. Pašlaik notiek darbs, lai ieviestu Statstidende tehnisku uzlabojumu. Šajā saistībā tiek izvērtēts, vai būtu jāturpina nodrošināt šo iespēju.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 30/10/2018