Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Drepturile inculpatilor în procedurile penale - Luxemburg

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

 

Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Prezentele fișe informative explică ce se întâmplă atunci când o persoană este suspectată sau acuzată de comiterea unei infracțiuni care face obiectul unei acțiuni introduse în fața unui tribunal. Pentru informații referitoare la infracțiuni minore, precum încălcări ale Codului rutier, sancționate, de regulă, cu o pedeapsă fixă, precum aplicarea unei amenzi, a se vedea Linkul se deschide într-o fereastră nouăfișa informativă 5.

În cazul în care sunteți victima unei infracțiuni, puteți accesa aici informații complete referitoare la drepturile dumneavoastră.


Rezumatul desfășurării acțiunii penale

În continuare este prezentat un rezumat al etapelor obișnuite ale unei acțiuni penale:

 • procedura este inițiată prin denunțarea unei infracțiuni, printr-o plângere înaintată de către o victimă sau prin constatarea unei infracțiuni sau a unui delict de către poliție;
 • procurorul de stat dispune efectuarea unei anchete preliminare;
 • poliția interoghează suspecții, pe care îi poate reține pe o perioadă maximă de 24 de ore;
 • în cazul în care procurorul de stat numește un judecător de instrucție, acesta decide incriminarea dumneavoastră, respectiv punerea oficială sub acuzare pentru comiterea unei infracțiuni, iar ulterior vă supune unui interogatoriu;
 • judecătorul poate dispune arestarea dumneavoastră de către poliție și vă poate plasa în detenție: aveți dreptul de a solicita punerea provizorie în libertate, adresând o cerere, în acest sens, camerei de consiliu a tribunalului districtual;
 • judecătorul de instrucție instrumentează cazul având în vedere elementele incriminatoare și dezincriminatoare;
 • în momentul finalizării instrucției, judecătorul de instrucție transmite dosarul procurorului, iar acesta propune o decizie de scoatere de sub urmărire (finalizarea urmăririi fără consecințe) sau trimiterea dumneavoastră în fața unei instanțe, pentru a fi judecat. Aveți dreptul de a introduce o cale de atac împotriva deciziei de trimitere în judecată;
 • vă prezentați la tribunalul penal, în vederea audierii;
 • în urma judecății, puteți fi achitat sau condamnat;
 • aveți dreptul de a formula o cale de atac și de a fi rejudecat de Curtea de Apel.

În fișele informative, puteți găsi detalii cu privire la toate aceste etape ale procedurii, precum și la drepturile dumneavoastră. Aceste informații nu trebuie să substituie consultarea unui avocat, având doar scop orientativ.

Rolul Comisiei Europene

Vă rugăm să rețineți că, în cadrul procedurilor penale desfășurate în statele membre, Comisia Europeană nu are niciun rol și nu vă poate acorda asistență în cazul în care intenționați să înaintați o plângere. Prezentele fișe informative vă arată cum puteți proceda pentru a depune o plângere și cui trebuie să vă adresați.

Accesați secțiunile de mai jos pentru a găsi informațiile de care aveți nevoie.

Linkul se deschide într-o fereastră nouă1 – Consultarea unui avocat

Linkul se deschide într-o fereastră nouă2 – Drepturile mele în timpul anchetei

 • Interogatoriul/ancheta preliminară a poliției
 • Arestarea (inclusiv mandatul european de arestare)
 • Interogatoriul efectuat de către judecătorul de instrucție și plasarea în detenție
 • Audierea efectuată de către camera de consiliu pentru a decide asupra punerii în libertate
 • Instrumentarea cauzei de către procurorul de stat/judecătorul de instrucție și drepturile de apărare
 • Procedura de finalizare a instrucției și de trimitere în judecată

Linkul se deschide într-o fereastră nouă3 – Drepturile mele în cursul procesului

Linkul se deschide într-o fereastră nouă4 – Drepturile mele după proces

Linkul se deschide într-o fereastră nouă5 – Încălcări ale Codului rutier și alte infracțiuni minore


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 05/04/2016