Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializētās tiesas - Nīderlande

Šajā sadaļā ir sniegta informācija par specializēto tiesu organizāciju Nīderlandē.


Administratīvās tiesas

Nīderlandes administratīvās tiesas ir šādas:

  • rajona tiesa (Rechtbank) — pirmās instances tiesa visās administratīvajās lietās;
  • apelācijas tiesa (Gerechtshof) — apelācijas tiesa nodokļu lietās;
  • Augstākā tiesa (Hoge Raad) — augstākā tiesa nodokļu lietās;
  • Centrālā apelācijas tiesa (Centrale Raad van Beroep) — apelācijas (un pēdējās instances) tiesa sociālā nodrošinājuma lietās;
  • Tirdzniecības un rūpniecības apelācijas instances tiesa (College van Beroep voor het bedrijfsleven) — apelācijas (un pēdējās instances) tiesa sociālekonomiskajās administratīvajās tiesībās;
  • Valsts Padomes Administratīvās tiesvedības nodaļa (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State) — apelācijas (un pēdējās instances) tiesa visās administratīvajās lietās, kurās nav pieņemts lēmums citās apelācijas tiesās.

Juridiskās datubāzes

Plašāka informācija ir atrodama tīmekļa vietnē, kas attiecas uz Saite atveras jaunā logāNīderlandes tiesu sistēmu.

Saistītas saites

Saite atveras jaunā logāInformācija par specializētajām tiesām (angļu valodā)


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 25/02/2020