Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Unfair Commercial Practices Directive (2005/29) - Latvija

Nosaukums Adoption date In force date PDF
Civillikums 28/01/1937 01/09/1992 likumi_lv_225418_03.12.2015__lv.pdf
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss 07/12/1984 01/07/1985 likumi_lv_89648_01.09.2016__lv.pdf
Latvijas Administratīvo Pārkāpuku Kodekss 07/12/1984 01/07/1985
Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību 08/06/1994 18/06/1994 legislation336_lv.pdf
Krimināllikums 17/06/1998 01/04/1999
Tūrisma likums 17/09/1998 01/01/1999 Tūrisma lik_lv.pdf
Patērētāju tiesību aizsardzības likums 18/03/1999 15/04/1999 Consumer Rights Protection Law_01.11.2016._lv.pdf
Ministru kabineta noteikumi Nr.178 "Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas" 18/05/1999 01/01/2000 MK not. 178_lv.pdf
Valsts valodas likums 09/12/1999 01/09/2000 Official Language Law_03.11.2016._lv.pdf
Reklāmas likums 20/12/1999 24/01/2000 Reklāmas likums_lv.pdf
32 records found, displaying 1 to 10. Lappuse: 1 2 3 4 Nākamā lappuse Pēdējā lappuse
Enforcement System

No results available

Cases
National ID Common Name Directive Part Decision type Decision date
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-30 HuaShen

Chapter 1, Article 3, 1.

Chapter 2, Article 5, 4., (a)

Chapter 4, Article 13

Chapter 1, Article 2, (b)

Annex I, 17.

Chapter 1, Article 2, (d)

Chapter 2, Article 5, 1.

Administrative decision, first degree 27/05/2010
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-11 Lattelecom

Chapter 2, Article 5, 4., (a)

Chapter 4, Article 13

Chapter 2, Section 1, Article 7, 2.

Chapter 1, Article 2, (b)

Chapter 2, Article 5, 1.

Administrative decision, first degree 07/04/2011
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-REUD-29 Leo Li Gabor/Esmeralda case

Chapter 2, Article 5, 4., (a)

Chapter 2, Article 5, 4., (b)

Chapter 4, Article 13

Chapter 1, Article 2, (c)

Chapter 1, Article 2, (b)

Annex I, 16.

Chapter 1, Article 2, (d)

Chapter 2, Article 5, 1.

Administrative decision, first degree 23/07/2009
Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā Nr.A42619409 link

Chapter 4, Article 13

Chapter 2, Section 1, Article 7, 1.

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1.

Chapter 2, Article 5, 2.

Court decision, first degree 28/09/2010
Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā Nr. A42774708 link

Chapter 4, Article 13

Annex I, 5.

Administrative decision, first degree 21/07/2010
Administratīvās apgabaltiesas spriedums lietā Nr. A42597408 link

Chapter 2, Section 1, Article 7, 4.

Chapter 2, Article 5, 4., (a)

Chapter 2, Section 1, Article 7, 3.

Chapter 4, Article 13

Chapter 2, Section 1, Article 7, 1.

Chapter 2, Article 5, 1.

Administrative decision in appeal 23/08/2010
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr.E03-KREUD-52 link

Chapter 1, Article 2, (k)

Annex I, 9.

Chapter 1, Article 3, 1.

Chapter 2, Section 1, Article 7, 4.

Chapter 2, Section 1, Article 7, 2.

Chapter 2, Section 1, Article 7, 1.

Chapter 1, Article 2, (b)

Chapter 1, Article 2, (e)

Chapter 1, Article 2, (d)

Chapter 1, Article 2, (h)

Chapter 4, Article 13

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1.

Chapter 2, Article 5, 1.

Chapter 2, Article 5, 2.

Administrative decision, first degree 30/09/2010
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-REUD-54 link

Chapter 1, Article 2, (k)

Chapter 1, Article 3, 1.

Chapter 2, Section 1, Article 7, 4.

Chapter 4, Article 13

Chapter 2, Section 1, Article 7, 1.

Chapter 1, Article 2, (b)

Chapter 1, Article 2, (d)

Chapter 2, Article 5, 1.

Chapter 2, Section 1, Article 7, 5.

Chapter 2, Article 5, 2.

Administrative decision, first degree 10/12/2009
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr.E03-KREUD-23 link

Annex I, 9.

Chapter 2, Article 5, 4., (a)

Chapter 4, Article 13

Administrative decision, first degree 15/04/2010
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-RIG-511 link

Chapter 1, Article 3, 1.

Annex I, 28.

Chapter 2, Article 5, 4., (b)

Chapter 4, Article 13

Chapter 1, Article 2, (b)

Chapter 1, Article 2, (d)

Chapter 2, Article 5, 1.

Administrative decision, first degree 11/12/2008
41 records found, displaying 1 to 10. Lappuse: 1 2 3 4 5 Nākamā lappuse Pēdējā lappuse
Legal Literature
Reference Nosaukums Author Publication Year
Lūse T. Kur velkamas Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma piemērošanas robežas. Jurista Vārds, 26.05.2015., No. 21 (873), pp. 23-25. Kur velkamas Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma piemērošanas robežas LŪSE, T. 2015
Vītoliņa B. Patērētāju tiesību aizsardzības pamati. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2015. Patērētāju tiesību aizsardzības pamati VĪTOLIŅA, B. 2015
2 records found, displaying all records. Lappuse: 1
Nosaukums Emanating from
Vadlīnijas preču un pakalpojumu cenu norādīšanai, tostarp godīgas komercprakses īstenošanā Consumer Rights Protection Centre
Vadlīnijas godīgas komercprakses īstenošanai cenu salīdzināšanas mājaslapās Consumer Rights Protection Centre
Vadlīnijas godīgas komercprakses īstenošanai bērniem paredzēto tiešsaistes spēļu jomā Consumer Rights Protection Centre
Maldinoša reklāma. Ko nosaka likums? Latvijas Vēstnesis, „Par likumu un valsti”
Vadlīnijas godīgas komercprakses īstenošanai patērētāju kreditēšanas jomā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Consumer Rights Protection Centre)
5 records found, displaying all records. Lappuse: 1