Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

Lapas karte


Vispārīgās lapas
Satura lapas
 
  • Pamattiesības
  • Naudas prasījumi
  • Ģimenes lietas
  • Tiesas spriedumu izpilde
   • Tiesas sprieduma izpildes procedūras
   • Izsoles tiesas ceļā
   • Eiropas izpildes rīkojums
 • Juridiskā palīdzība
 • Starpniecība
 • Mantošana
 • Noziedzīgos nodarījumos cietušie
 • Apsūdzēto tiesības kriminālprocesā
 • Tiesām un praktizējošiem juristiem pieejamie palīgrīki
  • Vispārīga informācija
   • Vispārīgs politikas apraksts
   • Rokasgrāmata
   • Pierādījumu iegūšana videokonferencē
   • Informācija par aprīkojumu dalībvalstīs
  • Sadarbība civillietās
   • Pierādījumu iegūšana
   • Dokumentu izsniegšana
   • Pagaidu un piesardzības pasākumi
   • Procesuālie termiņi
   • Automātiska apstrāde
   • Tiesas sprieduma izpildes procedūras
   • Eiropas izpildes rīkojums
   • Maza apmēra prasības
   • Maksātnespēja
   • Aizsardzības pasākumi civillietās
   • “Maksājuma rīkojuma” procedūras
   • Piekritība
  • Sadarbība krimināllietās
   • Eiropas apcietināšanas orderis
   • Tiesiskās palīdzības lūgums
    • Eiropas izmeklēšanas rīkojums, savstarpēja tiesiskā palīdzība un kopējas izmeklēšanas grupas
    • Aktīvu iesaldēšana un pierādījumi
    • Konfiskācija
 • Reģistri
 • Kā atrast…
  • Atrast sabiedrību
  • Atrast advokātu
  • Atrast notāru
  • Atrast zvēŗinātu tulku vai tulkotāju
  • Atrast starpnieku
  • Sameklēt ekspertu
  • Kā atrast tiesu ekspertu
 • Glosāriji un terminoloģija
 • Eiropas tiesiskā apmācība
 • Dinamiskās veidlapas
  • Eiropas maksājuma rīkojuma veidlapas
  • Veidlapas prasībām par nelielām summām
  • Veidlapas, kas saistītas ar kompensāciju noziedzīgos nodarījumos cietušajiem
  • Eiropas izpildes rīkojuma veidlapas
  • Veidlapas, kas saistītas ar spriedumiem civillietās un komerclietās
  • Juridiskās palīdzības veidlapas
  • Veidlapas, kas saistītas ar laulības lietām un vecāku atbildību
  • Veidlapas, kas saistītas ar uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumu
  • Veidlapas par dokumentu izsniegšanu
  • Veidlapas pierādījumu iegūšanai civillietās un komerclietās
  • Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma veidlapas
  • Eiropas mantošanas apliecība
  • Publiskie dokumenti
  • Aizsardzības pasākumu apliecību savstarpēja atzīšana
 • Tiesu pieejamība ar vidi saistītās lietās
 • Eiropas tiesiskās sadarbības atlants civillietās