Stečajni registri i registri nesolventnosti

Grčija

Grčka nema elektroničke registre nesolventnosti. Digitalizacija baza podataka i elektroničkih sučelja trenutačno je u pripremi.

Vsebino zagotavlja
Grčija

Što nudi grčki stečajni registar?

Prema grčkom pravu stečajni postupci su:

  • stečaj (članak 1 – 61 Zakona 3588/2007, članak 13 (1) do (4) Zakona 4013/2011, članak 22 (1) Zakona 4055/2012, članak 1 – 3 Zakona 4446/2016, članak 14 ZAKONA 4491/2017)
  • posebna likvidacija u službi (članak Članak 12. zakona 4013/2011, članak 6 ZAKONA 4446/2016)
  • Postupak predstečajne sanacije (članak) 70 – 101 Zakona 3588/2007, članak 22 (2) Zakona 4055/2012, članak 116 (3), članak 234 (1 – 3) Zakona 4072/2012, članak 3 i dalje. ZAKON 4446/2016)
  • Plan reorganizacije (članak 109 – 123 Zakona 3588/2007, članak 7 i dalje. ZAKON 4446/2016)
  • Pojednostavljeni postupak za male stečajeve (članak Članak 9. zakona 4446/2016, članak 62 ZAKONA 4472/2017)

Za rješavanje predmeta i donošenje odluka o zahtjevima koji se odnose na neuspjeh fizičkih osoba nadležni su mjesno nadležni sudovi.

Lokalni prvostupanjski sudovi nadležni su za razmatranje predmeta i donošenje odluka o zahtjevima koji se odnose na nesolventnost partnerstava, partnerstava ili partnerstava, društava privatnog kapitala, društava s ograničenom odgovornošću, dioničkih društava, europskih društava i europskih zadruga.

Opći trgovački registar (GEMI) u lokalnim gospodarskim komorama odgovoran je za izdavanje potrebnih potvrda koje se odnose na stečajni postupak.

Je li pristup grčkom registru nesolventnosti besplatan?

Takva mogućnost nije predviđena.

Kako mogu pretraživati grčki stečajni registar?

Nije primjenjivo.

Povijest grčkog registra nesolventnosti

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 01/09/2020

Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.