Mediator

Portugal

Inhoud aangereikt door
Portugal

Konfliktmæglere, der udfører opgaver i forbindelse med de enkelte offentlige mæglingssystemer eller retsembedsmænd, registreres på lister over personer, der er bemyndiget til at mægle. Denne post er reguleret ved ministeriel bekendtgørelse nr. 282/2010 af 25. maj 2009 og ved bekendtgørelse nr. 283/2018 af 19. oktober 2009.

Generaldirektoratet for Retlige Anliggender (DGPJ), et organ under Justitsministeriet, er ansvarligt for at regulere den offentlige mægling. Selv om GD PJ ikke giver oplysninger om, hvordan man kan finde en mægler, gør den disse lister over mæglere offentligt tilgængelige, hvilket kan findes her:

Liste over forligsmænd i familiemæglingssystemet

Liste over mæglere i arbejdsmæglingssystemet

Liste over mæglingsinstanser i forbindelse med mæglingsordningen

Liste over Magistrates "Ombudsmænd

Sidste opdatering: 13/11/2020

Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.