menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Over het netwerk - Oostenrijk

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels

Oostenrijk heeft in Afdeling I 9 van het federale ministerie van Justitie (Bundesministerium für Justiz) een centraal contactpunt opgericht dat de via het netwerk ingediende juridische vragen van buitenlandse contactpunten behandelt. Daarnaast voert het diverse coördinatie- en organisatietaken uit en houdt het zich bezig met het opstellen en bewerken van de Oostenrijkse informatiebladen voor het netwerk die worden gepubliceerd op het Europees e-justitieportaal.

Daarenboven werden voor elk van de vier rechtsgebieden van de hogere regionale rechtbanken (Oberlandesgericht) twee rechters aangesteld die als contactpunt optreden (drie voor het rechtsgebied Wenen). Ze verlenen bijstand en ondersteuning aan buitenlandse contactpunten en aan de Oostenrijkse rechtbanken bij individuele dossiers met grensoverschrijdende justitiële samenwerking (wanneer er bijvoorbeeld moeilijkheden zijn bij de grensoverschrijdende bewijsverkrijging of betekening of kennisgeving van stukken). In dergelijke gevallen moeten buitenlandse contactpunten contact opnemen met het desbetreffende justitiële contactpunt en niet met het centrale contactpunt van het federale ministerie van Justitie. Het rechtsgebied van de hogere regionale rechtbank van Wenen beslaat de deelstaten Wenen, Neder-Oostenrijk en Burgenland, dat van de hogere regionale rechtbank van Linz beslaat de deelstaten Opper-Oostenrijk en Salzburg, dat van de hogere regionale rechtbank van Innsbruck beslaat de deelstaten Tirol en Vorarlberg, en de hogere regionale rechtbank van Graz is verantwoordelijk voor de deelstaten Stiermarken en Karinthië.

De namen en contactgegevens van de Oostenrijkse EJN-contactpunten in de respectieve rechtsgebieden van de hogere regionale rechtbanken kunnen geraadpleegd worden via de volgende link: https://e-justice.europa.eu/contactPoint.do

Particulieren/partijen in een procedure of hun wettelijke vertegenwoordigers kunnen niet rechtstreeks contact opnemen met de contactpunten van het netwerk. Ze kunnen de rechter die de procedure leidt, wel verzoeken om hen door te verwijzen naar een contactpunt.

De Oostenrijkse orde van advocaten (Österreichische Rechtsanwaltskammertag) en de Oostenrijkse kamer van notarissen (Österreichische Notariatskammer) maken sinds 1 januari 2011 deel uit van het EJN. Desondanks zijn ze, ingevolge Beschikking nr. 568/2009/EG van 18 juni 2009 tot wijziging van Beschikking 2001/470/EG van 28 mei 2001 betreffende het EJN, niet bevoegd om individuele dossiers te behandelen.

Österreichischer Rechtsanwaltskammertag
1010 Wien, Tuchlauben 12
Telefoonnummer: +43/1/535-1275, Faxnummer: +43/1/535-1275-13
E-mailadres: De link wordt in een nieuw venster geopend.rechtsanwaelte@oerak.at
Talen: Duits en Engels

Österreichische Notariatskammer
1010 Wien, Landesgerichtsstraße 20
Telefoonnummer: +43/1/4024-5090, Faxnummer: +43/1/406-3475
E-mailadres: De link wordt in een nieuw venster geopend.kammer@notar.or.at
Talen: Duits, Frans en Engels


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 18/04/2018