Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Stroški postopka - Nizozemska

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?

Na tej strani so na voljo informacije o sodnih stroških na Nizozemskem.


Stroški postopka

Predpisi o tarifah v v pravniških poklicih

Z izjemo honorarjev, ki se plačujejo osebam, ki ponujajo subvencionirano pravno pomoč, stroški na Nizozemskem niso urejeni.

Fiksni stroški

Fiksni stroški za stranke v civilnih postopkih

Povezava se odpre v novem oknuZakon o civilnopravnih taksah določa, da morajo stranke v civilnih zadevah plačati sodne takse. Sodne takse so stroški, ki jih morate plačati sodnemu tajništvu (sekretariat) na začetku postopka.

Fiksni stroški za stranke v kazenskih postopkih

Za stranke v sporu v zvezi s kazenskimi postopki po nizozemskem kazenskem pravu ni fiksnih stroškov. V kazenskem pravu ni sodne takse.

Fiksni stroški za stranke v ustavnih postopkih

V nizozemskem pravnem sistemu ni pravnih določb za obravnavo ustavnih postopkov pred sodiščem.

Faza civilnega postopka, ko morajo stranke plačati fiksne stroške

V civilnih postopkih bi morala vsaka tožeča stranka in tožena stranka plačati pavšalni znesek. Tožnik plača sodno takso, takoj ko je znano, da bo zadeva predložena sodišču. Tožena stranka je dolžna plačati sodno takso, potem ko se je spustila v postopek pred sodiščem.

Faza kazenskega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške strank

V kazenskem pravu ni sodne takse.

Predhodne informacije, ki jih zagotovijo pravni zastopniki

Pravice in obveznosti strank

Nizozemska zakonodaja tega ne omenja. Vendar je mogoče pravice in obveznosti izpeljati iz Povezava se odpre v novem oknukodeksa ravnanja iz leta 2018. Več informacij je na voljo na spletišču Povezava se odpre v novem oknunizozemske odvetniške zbornice. Glej zlasti pravila o odnosu odvetnika do stranke. Glej tudi Povezava se odpre v novem oknukodeks ravnanja za evropske odvetnike. V tem kodeksu ravnanja je navedeno, da si mora odvetnik vedno prizadevati za rešitev spora stranke, ki je prilagojena pomembnosti zadeve. Prav tako bi moral stranki ob ustreznem času izrecno svetovati, ali je zaželeno doseči poravnavo ali uporabiti alternativne rešitve za končanje spora. Če je stranka upravičena do brezplačne pravne pomoči ali po nižji ceni, jo mora odvetnik o tem ustrezno obvestiti.

Stroški stranke, ki je v postopku uspela

V civilnih zadevah lahko stranka, ki je uspela, nosi naslednje stroške:

  • pravna pomoč (npr. odvetniški stroški),
  • plačilo ali nadomestilo za priče ali izvedence,
  • potni stroški in stroški nastanitve ter
  • drugi pravni in nepravni stroški.

Stroški stranke, ki v postopku ni uspela, za sodelovanje v postopku

Stranka, ki izgubi, ima lahko enake stroške kot stranka, ki je uspela, vendar jo lahko sodnik tudi obsodi, da nosi stroške, ki jih je imela stranka, ki je uspela.

Pravna podlaga za stroške postopka

Kje lahko najdem informacije o virih stroškov na Nizozemskem?

Informacije o stroških postopka so na voljo na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuSodišča. Več informacij o stroških sodnega postopka je na voljo na Povezava se odpre v novem oknutej strani pravosodja. Informacije o stroških postopka so na voljo tudi na spletišču Povezava se odpre v novem oknupravne službe.

V katerih jezikih lahko dobim informacije o virih stroškov na Nizozemskem?

Informacije o virih stroškov na Nizozemskem so na voljo samo v nizozemščini.

Kje najti informacije o mediaciji?

Informacije o mediaciji so na voljo na spletni strani sodišč in Povezava se odpre v novem oknunaPovezava se odpre v novem oknuspletišču pravne službe. Informacije so na voljo tudi na spletišču Mediterfederatie Povezava se odpre v novem oknuNederland in na spletišču Povezava se odpre v novem oknuSveta za pravno pomoč.

Kje najti dodatne informacije o stroških?

Informacije o stroških na spletni strani

Povezava se odpre v novem oknuZakon o pristojbinah za civilno sodišče in druga nizozemska zakonodaja sta med drugim na voljo na spletni strani Povezava se odpre v novem oknunizozemske vlade.

Kje lahko najdem informacije o povprečnem trajanju različnih postopkov?

Letno poročilo sodnega sveta vključuje podatke o času, potrebnem za dokončanje postopkov. Poročilo je na voljo na Povezava se odpre v novem oknuspletnem mestu Sodišča.

Davek na dodano vrednost

Kako dobiti te informacije?

Kadar so objavljene informacije o stroških, so navedeni podatki brez DDV (kjer je to primerno).

Katere so veljavne stopnje?

Splošna stopnja DDV za blago in storitve je 21 %.

Pravna pomoč

Dohodkovni prag na področju civilnega pravosodja

Če ne morete (v celoti) plačati stroškov odvetnika ali mediatorja, ste pod določenimi pogoji upravičeni do subvencionirane pravne pomoči.

Pravna pomoč se dodeli le osebi, katere letni dohodek znaša 27300 EUR (za samske osebe) ali manj ali 38600 EUR (za poročene osebe, zunajzakonske skupnosti ali enostarševsko družino z mladoletnim otrokom) ali manj. Pravna pomoč se ne odobri osebi, ki razpolaga s premoženjem, ki presega oproščeno premoženje. Glej člena 12 in 34 Zakona o Povezava se odpre v novem oknupravni pomoči (Wrb).

Dohodkovni prag na področju kazenskega pravosodja za obtoženca

Brezplačna pravna pomoč je brezplačna, če sodišče doda pravnega zastopnika (glej 43. člen Wrb). V drugih primerih lahko komisija za pravno pomoč osebam, ki jim lahko pomaga svetovalec v skladu s kazenskim zakonikom ali zakonikom o kazenskem postopku (člen 44 Wrb), doda odvetnika. V skladu s členom 35 Wrb je stranka v sporu odgovorna za plačilo lastnega prispevka, povezanega z dohodki, če se pravna pomoč dodeli na podlagi dodatka.

Dohodkovni prag na področju kazenskega pravosodja za žrtve

Člen 44 Wrb določa, da je brezplačna pravna pomoč žrtvi kaznivega dejanja zoper moralo ali nasilnega kaznivega dejanja brezplačna, ne glede na plačilno sposobnost žrtve. Opozoriti je treba tudi, da je treba zadevni primer kazensko preganjati in da je žrtev upravičena do dajatve v skladu s členom 3 Zakona o odškodninskem skladu za kazniva dejanja.

Brez obveznosti

Toženim in toženim strankam v zadevah ni treba poklicati odvetnika pred kantonskim sodnikom ali senatom za najem in najem. Vendar mora biti v vseh drugih civilnih postopkih vključen odvetnik, na primer pred sodiščem ali sodiščem.

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

Odločitev o tem, kdo nosi stroške postopka, sprejme sodišče. Uporabi se pavšalni znesek (dejansko nastali stroški se ne upoštevajo kot izhodišče).

Honorarji za strokovnjake

Plačila strokovnjakov se razlikujejo. Pravilni zneski so navedeni v Odloku z dne 16. avgusta 2003 o določitvi pristojbin iz 3., 4., 6., 7., 17. in 18. členaPovezava se odpre v novem oknuZakona o tarifah v kazenskih zadevah (odlok o kazenskih taksah iz leta 2003).

Honorarji za prevajalce in tolmače

Nadomestila za prevajanje in tolmačenje so naslednja:

  • Tolmači bodo za svoje delo prejeli 43,89 EUR na uro.
  • Prevajalci bodo prejeli pristojbino za prevedeno vrstico. Za prevode iz francoščine, nemščine in angleščine ali vanje se plača 0,79 EUR na vrstico. Za druge evropske jezike se zaračuna 1,20 EUR na vrstico. Za druge evropske jezike in številne neevropske jezike znaša tečaj 1,51 EUR, za druge neevropske jezike pa 1,69 EUR na vrstico.

Več informacij o povračilu stroškov prevajalcem in tolmačem je na voljo v Odloku Povezava se odpre v novem oknuo kazenskih taksah iz leta 2003.

Sorodne povezave

Združenje nizozemskih mediatorjevPovezava se odpre v novem oknuhttp://mediatorsfederatienederland.nl/

Služba za pravno pomočPovezava se odpre v novem oknuhttps://www.juridischloket.nl/

Povezava se odpre v novem oknuSodstvo

Povezava se odpre v novem oknuStroški sodnega postopka

Povezava se odpre v novem oknuZakon o pravni pomoči

Povezava se odpre v novem oknuZakon o tarifah v kazenskih zadevah

Povezava se odpre v novem oknuSklep o tarifah v kazenskih zadevah 2003


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 24/11/2020