Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń - Litwa

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?


WPROWADZENIE

Jakie opłaty są stosowane?

W miarę będę musiał zapłacić?

Co się dzieje, jeżeli opłaty sądowe nesumokėsiu czasu?

Jak można uregulować opłaty sądowe?

Co robić w razie?

WPROWADZENIE

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń powinno być uregulowane w kodeksie postępowania cywilnego Republiki Litewskiej, jak określono w pkt 1 ust. 1 opłata skarbowa.

Zgodnie z Uchwała rządu Republiki Litewskiej nr 1240 z dnia 27 października 2011 r. „w sprawie obliczania i płatności opłaty skarbowej, wyrównywanie należności oraz sposoby odzyskania opłat sądowych może zostać wypłacone w formie elektronicznej.

Jakie opłaty są stosowane?

W ustępie 4.4.1. 350/2003 kwota opłaty skarbowej.

W miarę będę musiał zapłacić?

W zależności od wartości przedmiotu sporu) – 3, ale nie mniej niż pięćdziesiąt LTL 100-200. Oraz ich załączniki do pism procesowych złożonych do Sądu, wyłącznie drogą elektroniczną, jest o 75 procent do dołączenia dokumentu procesowego w sprawie opłaty skarbowej należnej kwoty, ale nie mniej niż dziesięciu litai.

Co się dzieje, jeżeli opłaty sądowe nesumokėsiu czasu?

Do wniosku załącza się dokumenty i inne dowody, na których Skarżąca opiera swoje twierdzenia, jak również dowody, że opłata została uiszczona.

Jeżeli opłata nie została uiszczona, sąd wydaje nakaz, wyznaczając rozsądny termin nie krótszy niż siedem dni na braki do uzupełnienia. Do Sądu należy przesłać nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu jej przyjęcia.

Jeżeli po złożeniu dokumentu procesowego, wspomniana strona skoryguje niedociągnięcia zgodnie z życzeniem sądu i w wyznaczonym terminie, dokument uważa się za złożony w dniu jego pierwotnego terminu przedłożenia Trybunałowi. W przeciwnym wypadku dokument procesowy uznaje się za niewniesiony i nie później niż pięć dni roboczych od daty zakończenia usterki postanowieniem sędziego, wraz z załącznikami do niej, jest zwracany osobie.

Jak można uregulować opłaty sądowe?

Uiszczanie opłat sądowych drogą elektroniczną bankowości, płatności w gotówce lub przelewem itp.) należy zwrócić do Inspektoratu Podatkowego rachunku dochodów budżetowych Ministerstwa Finansów.

Co robić w razie?

Zatwierdzić polecenie zapłaty do zapłaty opłaty skarbowej lub jakiegokolwiek innego dowodu płatności, który musi obejmować następujące elementy:

  1. Imię i nazwisko lub nazwa płatnika, nazwisko, osobisty kod identyfikacyjny lub nazwę podmiotu i, jeżeli opłaty skarbowe płacone przez osobę prawną);
  2. Dłużnik (pozwany w innym państwie itp.) imienia, nazwiska, osobisty kod identyfikacyjny lub nazwę podmiotu i, jeżeli druga strona umowy jest osobą prawną);
  3. Data płatności;
  4. Kod płatności;
  5. Kwota tego podatku;
  6. Cel płatności (należy zauważyć, że podlega opłatom skarbowym oraz sądowi, przed który sprawa została wszczęta przez nazwę).

Jeśli sąd opłata jest uiszczana przez przedstawiciela strony (adwokat, radca prawny lub inna osoba reprezentująca interesy strony), zlecenie płatnicze lub inne karty płatniczej, oprócz powyższych danych należy zgłaszać, a proces kraju do imienia, nazwiska, osobisty kod identyfikacyjny lub nazwę podmiotu i, jeżeli strona jest osobą prawną).

Jeżeli opłaty sądowe uiszcza się drogą elektroniczną, dokumenty potwierdzające uiszczenie opłaty skarbowej nie jest świadczona.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 03/02/2016