Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mandat de arestare european

Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.


Mandatul european de arestare („MEA”) constituie o procedură judiciară simplificată de predare transfrontalieră - în scopul urmăririi penale sau executării unei pedepse sau măsuri de siguranță privative de libertate. Mandatul de arestare emis de autoritatea judiciară a unei țări este valabil pe întregul teritoriu al UE.

Procedura mandatului european de arestare funcționează de la 1 ianuarie 2004. Aceasta a înlocuit lungile proceduri de extrădare care existau odinioară între țările UE.


Mod de funcționare

Mandatul este o cerere trimisă de o autoritate judiciară dintr-un stat membru al UE în scopul arestării unei persoane într-un alt stat membru și predării sale pentru a se derula urmărirea penală sau pentru ca acesta să execute o pedeapsă privativă de libertate sau un ordin de reținere emis în prima țară. Mecanismul, bazat pe principiul recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești, este operațional în toate țările UE.

Acesta funcționează prin contacte directe între autoritățile judiciare.

Atunci când folosesc procedura mandatului european de arestare, autoritățile trebuie să respecte Linkul se deschide într-o fereastră nouădrepturile procedurale ale suspecților sau inculpaților - cum ar fi dreptul la informare, dreptul de a fi asistat de un avocat și eventual de un interpret, după cum se prevede în legislația țării în care este arestat.

Linkul se deschide într-o fereastră nouăEmiterea unui mandat european de arestare (manual)

Care sunt diferențele față de procedura tradițională de extrădare?

 1. Termene stricte
  Statul în care persoana este arestată trebuie să transfere persoana respectivă în statul care a emis mandatul european de arestare într-un termen maxim de 60 de zile de la arestarea acesteia.
  Dacă persoana este de acord cu predarea, decizia de predare trebuie să fie luată într-un termen de 10 zile.
 2. Dubla incriminare - cerință abandonată
  Pentru un număr de 32 de categorii de infracțiuni grave, nu mai există cerința ca fapta să constituie o infracțiune în ambele țări. Singura cerință este ca aceasta să se pedepsească cu cel puțin 3 ani de închisoare în țara emitentă.
 3. Absența ingerinței politice
  Deciziile sunt luate exclusiv de autoritățile judiciare, fără vreo ingerință politică.
 4. Predarea cetățenilor
  Statele membre ale UE nu mai pot refuza să își predea propriii cetățeni, cu excepția cazului în care preiau sarcina executării pedepsei cu închisoarea vizând persoana căutată.
 5. Garanții
  Țara care execută mandatul poate cere unele garanții:
  a. după o anumită perioadă persoana va avea dreptul de a cere reexaminarea cazului dacă pedeapsa primită este închisoare pe viață;
  b. persoana căutată poate executa restul de pedeapsă în țara care ar urma să îl predea, dacă are cetățenia acelei țări sau dacă își are reședința obișnuită în acest stat.
 6. Motive de refuz limitate
  O țară poate refuza să predea o persoană doar în cazul în care există un motiv obligatoriu sau facultativ de refuz:

  Motive obligatorii de refuz
  - persoana a fost deja judecată pentru aceeași infracțiune (ne bis in idem)
  - persoana este un minor (nu a atins vârsta răspunderii penale în țara în care a fost arestat)
  - a intervenit amnistia (persoana ar fi putut fi urmărită penal în țara în care a fost arestată, dar în acel stat infracțiunea face obiectul unei amnistii).

  Motive facultative de refuz - exemple:
  - lipsa dublei incriminări pentru alte infracțiuni în afara celor 32 menționate anterior
  - competență teritorială
  - procedură penală în curs în țara de executare
  - termen de prescripție.

Statistici privind utilizarea MEA

În majoritatea țărilor, persoana căutată este predată:

 • cu consimțământul acesteia - în 14-16 de zile (aproximativ 50 % din totalul predărilor)
 • fără consimțământ - în mai puțin de 2 luni.

Nu sunt disponibile date pentru toate țările, dar tabelul indică frecvența cu care este utilizat mandatul de arestare.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Emis

6 900

6 750

11 000

14 200

15 800

13 900

9 800

10 450

13 100

14700

Persoane localizate și/sau arestate

1 770

2 040

4200

4 500

6 150

6 460

6 490

5 840

7 850

9660

Persoane predate

1 530

1 890

3 400

3 630

5 580

5 370

5 230

4 480

3 460

5 480

Linkuri utile

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDecizia-cadru privind mandatul european de arestare


Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.

Ultima actualizare: 24/10/2016