Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Evropske mreže in strukture izobraževanja


Z razvojem evropske zakonodaje in večjo mobilnostjo evropskih državljanov se je v zadnjem desetletju pokazala jasna potreba po stalnem usposabljanju delavcev v pravni stroki na evropski ravni. Takšno usposabljanje izvaja več evropskih struktur, ustanovljenih s podporo držav članic, in nekatere strokovne organizacije, pogosto s podporo evropskih sredstev.


Mreže in strukture usposabljanja na evropski ravni

Strokovne organizacije, ki organizirajo dejavnosti usposabljanja na evropski ravni

Pravosodne mreže na ravni EU, ki sodelujejo z EJTN na področju evropskega izobraževanja v pravosodju

Mreže in strukture usposabljanja na evropski ravni

Glede na njihov poklic in posebne potrebe se lahko delavci v pravni stroki prijavijo za usposabljanje v okviru struktur, ki so na kratko predstavljene v nadaljevanju. Poleg tega veliko tečajev ponujajo tudi univerze in zasebni ponudniki usposabljanja.

Za sodnike in tožilce

Evropska mreža institucij za izobraževanje v pravosodju (European Judicial Training Network – EJTN)

Evropska mreža institucij za izobraževanje v pravosodju – Povezava se odpre v novem oknuEJTN, ki je bila ustanovljena leta 2000, razvija standarde in programe usposabljanja, usklajuje izmenjave in programe na področju izobraževanja v pravosodju ter spodbuja sodelovanje med nacionalnimi strukturami usposabljanja sodnikov in tožilcev. Generalni sekretariat EJTN ima sedež v Bruslju (Belgija). Povzetek dejavnosti EJTN je na voljo Povezava se odpre v novem oknutukaj.

Za vse delavce v pravni stroki

Akademija za evropsko pravo (ERA)

Akademija za evropsko pravo – Povezava se odpre v novem oknuERA organizira konference, seminarje, tečaje poklicnega usposabljanja in politične razprave o različnih področjih prava EU, namenjene vsem delavcem v pravni stroki. Sedež ima v Trierju (Nemčija). Povzetek njenih dejavnosti je na voljo Povezava se odpre v novem oknutukaj.

Evropski inštitut za javno upravo – Evropski center za sodnike in odvetnike (European Institute of Public Administration – EIPA)

Usposabljanje o pravu Evropske unije je eno od področij dejavnosti Evropskega inštituta za javno upravo –Povezava se odpre v novem oknuEIPA. Namenjeno je sodnikom, drugim delavcem v pravni stroki, uradnikom EU in državnim uradnikom ter odvetnikom v zasebnem sektorju. Centri Evropskega inštituta za javno upravo so v Maastrichtu (Nizozemska), Luxembourgu, Barceloni (Španija) in Varšavi (Poljska). Povzetek dejavnosti EIPA je na voljo Povezava se odpre v novem oknutukaj.

Strokovne organizacije, ki organizirajo dejavnosti usposabljanja na evropski ravni

Naslednje organizacije, ki predstavljajo delavce v pravni stroki na evropski ravni, organizirajo dejavnosti usposabljanja na ad hoc osnovi.

Odvetniki

Svet odvetniških združenj Evrope – Povezava se odpre v novem oknuCCBE

Notarji

Svet notariatov Evropske unije – Povezava se odpre v novem oknuCNUE

Sodni uradniki

Mednarodna zveza sodnih uradnikov – Povezava se odpre v novem oknuUIHJ

Pravosodne mreže na ravni EU, ki sodelujejo z EJTN na področju evropskega izobraževanja v pravosodju

V EJTN so združene vse nacionalne institucije držav članic EU za izobraževanje v pravosodju, zato je EJTN najprimernejši organ za usklajevanje in nadaljnji razvoj izobraževanja v pravosodju. Sodeluje z drugimi pravosodnimi mrežami na ravni EU, katerih cilji in interesi, povezani z usposabljanjem, so predstavljeni v naslednjih informativnih listih:

Poročilo o projektu za spodbujanje sodelovanja med EJTN in zgoraj navedenimi mrežami (2013–2014) je na voljo tukaj.


Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.

Zadnja posodobitev: 13/02/2020