Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkurzné registre - Anglicko a Wales

Ta država je v postopku izstopa iz EU.

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?

Na tejto stránke nájdete informácie o jednotlivých konkurzného registra pre Anglicko a Wales.


Konkurzné registre

Čo konkurzná služba (služba Anglicka a Walesu?

Konkurzná služba je zákonom zachovanie individuálneho platobnú neschopnosť a konkurz a odpúšťanie dlhov obmedzenia registrov.„individuálny konkurzný register“ je spojenie týchto dvoch registrov a obsahuje podrobnosti o:

 • konkurzné konania, ktoré sú súčasným alebo bolo ukončené v posledných 3 mesiacoch
 • príkazmi na odpustenie dlhu, ktoré sú súčasným alebo bolo ukončené v posledných 3 mesiacoch
 • aktuálne individuálne dobrovoľné dohody vrátane tých, ktoré bolo ukončené v posledných 3 mesiacoch
 • súčasné konkurzné obmedzenia príkazov alebo príkazov podnikov a dočasných obmedzeniach v prípade konkurzného konania,
 • súčasné obmedzenia pokynov alebo odpustenie dlhu podnikov a dočasné odpustenie dlhu obmedzenia objednávok.

Je prístup do individuálneho konkurzného registra pre Anglicko a Wales bezplatný?

Áno, prístup do registra je bezplatný.

Ako vyhľadávať individuálny konkurzný register pre Anglicko a Wales

Register sa nachádza na webových stránkach konkurznej služby a je prístupná pod označením „Search individuálny konkurzný register“.Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.gov.uk/government/organisations/insolvency-serviceOdkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.gov.uk/search-bankruptcy-insolvency-register Kliknutím na „vyhľadávanie v registri“, je možné vyhľadávať na základe individuálneho názov alebo obchodné meno. Na stránke sú tiež odkazy na vyhľadávanie quivalent registrov v Škótsku a Severnom Írsku.

História konkurzná služba Anglicka a Walesu

Konkurzná služba je výkonná agentúra ministerstva pre obchod, energetiku a priemyselnú stratégiu a prostredníctvom správcu konkurznej podstaty:

 • spravuje a vyšetruje záležitosti konkurzov, jednotlivcov, ktorí podliehajú debt relief orders, a obchodných a osobných spoločností, v likvidácii, a zistí, prečo došlo k platobnej neschopnosti
 • pôsobí ako správca konkurznej podstaty, keď konkurzný správca vymenovaný v súkromnom sektore

Konkurzná služba tiež:

 • pripravuje a nadväzuje na správy o pochybení v konkurze ľudí, jednotlivcov, ktorí podliehajú debt relief orders, a riaditeľov podnikov
 • zaoberá sa odvolávaním riaditeľov pri úpadkoch podnikov nie vo všetkých
 • obmedzenie sa týka bankrotu podnikov, príkazy a pokyny a obmedzenia a odpustenie dlhu podnikov
 • koná ako regulátor na dohľad konkurznú profesiu
 • posudzuje a platí zákonný nárok k náhradám za prepustenie zo zamestnania, keď právne insolventný zamestnávateľ
 • poskytuje majetok a investičné služby za realitné fondy v konkurze a likvidácii
 • vedie dôverné vyšetrovanie na účely zistenia potrebných skutočností do spoločnosti v prípade, že sú vo verejnom záujme,
 • radí ministrom a vládnym oddeleniam a agentúram platobnú neschopnosť, prepúšťanie a iné súvisiace otázky
 • poskytuje verejnosti informácie o insolvenčnom, prepúšťanie a otázky vyšetrovania prostredníctvom svojej internetovej stránky, publikácie a platobná neschopnosť Enquiry líniu.

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti z Anglicka a Walesu individuálny konkurzný register

V texte odmietnutia zodpovednosti na webovej stránke sa uvádza:

„Aj napriek veľkému úsiliu, ktoré bolo vynaložené na zabezpečenie presných informácií, je, že sa príležitostne môžu vyskytnúť chyby. Uveďte prípadne informácie, ktoré nie sú presné alebo chýbajú, informujte nás o tejto skutočnosti prostredníctvom odkazov na spätnú väzbu, ktoré sú obsiahnuté v tejto lokalite, aby sme mohli vec preveriť a opraviť údaje v databáze.

Konkurzná služba nemôže prevziať zodpovednosť za chyby alebo omyly, ktoré sú výsledkom nedbanlivosti alebo iného omylu. Je potrebné si uvedomiť, že konkurzná služba a úradný prijímačov nemôžu poskytovať právne alebo finančné rady. V takomto prípade by ste mali kontaktovať pre občanov (Citizen’s Advice Bureau), právneho zástupcu (solicitora), kvalifikovaného účtovníka, autorizovaného profesionálneho odborníka vo veciach platobnej neschopnosti, renomovaného finančného poradcu alebo poradenské centrum.

Individuálny konkurzný register je verejne dostupným registrom a konkurzná služba neschvaľuje ani neposkytuje žiadne informácie ohľadom používania údajov v registri tretími stranami“.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneKonkurzná služba

Odkaz sa zobrazí v novom okneIndividuálny konkurzný register


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 05/09/2018