Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Registri plačilne nesposobnosti - Latvija

Ta razdelek vsebuje kratek pregled registra plačilne nesposobnosti Latvije.


Registri plačilne nesposobnosti

Kateri podatki so v latvijskem registru plačilne nesposobnosti?

Povezava se odpre v novem oknuLatvijski register plačilne nesposobnosti vsebuje informacije o:

 • upraviteljih;
 • postopkih zaradi plačilne nesposobnosti fizičnih in pravnih oseb;
 • postopkih pravnega varstva;
 • izvensodnih postopkih pravnega varstva.

Register plačilne nesposobnosti je na voljo vsem in vnosi vanj so zanesljivi. Register je v pristojnosti Povezava se odpre v novem oknuposlovnega registra Republike Latvije.

Ali je dostop do latvijskega registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Da, dostop do informacij v latvijskem registru plačilne nesposobnosti je brezplačen, taksa pa se plača, če želi posameznik prejeti informacije v obliki dokumenta.

Če želite od poslovnega registra prejeti izjavo ali drug dokument, ki vsebuje osebno identifikacijsko številko dolžnika (fizične osebe) ali upravitelja, se z zahtevkom za informacije obrnite na poslovni register ali pa vložite elektronsko vlogo prek portala Povezava se odpre v novem oknuLatvija.lv.

Kako iskati po latvijskem registru plačilne nesposobnosti

Upravitelji

Ta oddelek vsebuje informacije o upraviteljih, in sicer:

 • ime;
 • priimek;
 • službeni naslov in kontaktne podatke;
 • številko dovoljenja;
 • datum veljavnosti dovoljenja.

Informacije o upraviteljih, katerih dovoljenjem je potekla veljavnost, so na voljo v zgodovinskih evidencah pod Povezava se odpre v novem oknuVēsturiskie dati. Povezava „Izziņa“ omogoča dostop do vseh informacij, ki so v latvijskem registru plačilne nesposobnosti evidentirane o posameznem upravitelju.

Iskanje

Za iskanje informacij v registru plačilne nesposobnosti o določeni zadevi (fizični ali pravni osebi) uporabite oddelek Meklēt. Informacije se lahko filtrirajo po naslednjih merilih:

 • dolžnikova matična številka (za pravne osebe) ali identifikacijska številka (za fizične osebe);
 • dolžnikovo ime ali naziv;
 • obdobje, v katerem se je postopek začel;
 • vrsta postopka (postopek zaradi plačilne nesposobnosti, postopek pravnega varstva, izvensodni postopek pravnega varstva);
 • narava postopka (lokalni, primarno čezmejni, sekundarno čezmejni);
 • status postopka (odprti postopki, zaključeni postopki, vsi postopki).

Rezultati iskanja so prikazani skupaj s povezavo na potrdilo o vpisu podjetja (Uzņēmumu reģistra izziņa), kjer so na voljo vse informacije v registru plačilne nesposobnosti o določeni zadevi, vključno s skeniranimi dokumenti, ki vsebujejo zapisnike upraviteljev o sestankih upnikov, njihov dnevni red in uradna obvestila upnikom.

Dnevnik

Za ogled evidenc, ki so bile vpisane v register plačilne nesposobnosti na določen datum, uporabite oddelek Žurnāls. Privzeto so na voljo evidence trenutnega dne. Za vpogled v evidenco, ki je bila vpisana na druge datume, uporabite koledar ali pa uporabite pododdelek Mēneša žurnāls za prikaz evidenc po mesecih. Vsaka evidenca vsebuje povezavo na potrdilo o vpisu podjetja (Uzņēmumu reģistra izziņa), kjer so na voljo podrobne informacije o določenih postopkih zaradi plačilne nesposobnosti.

Statistika

Ta oddelek vsebuje različne statistične informacije v zvezi s postopki zaradi plačilne nesposobnosti in postopki pravnega varstva, ki so prikazane skupaj s povezavo na potrdilo o vpisu podjetja (Uzņēmumu reģistra izziņa), kjer so na voljo vse informacije v registru plačilne nesposobnosti o določeni zadevi.

Zgodovina latvijskega registra plačilne nesposobnosti

V registru so informacije od 1. januarja 2008.

Povezave

Povezava se odpre v novem oknuDodatne informacije o latvijskem registru plačilne nesposobnosti

Povezava se odpre v novem oknuDržavna agencija za upravljanje plačilne nesposobnosti


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 23/09/2020